Y ryseitiau pysgod gorau: sut i goginio pysgod ar gyfer cinio

Eisiau newid eich ciniawau nos wythnos? Rydyn ni i gyd yn caru cyw iâr (o ddifrif, rydyn ni’n ei garu wedi’i grilio, wedi’i bobi, wedi’i ffrio … “beth sydd i ginio” y rhan fwyaf o nosweithiau yw hi mewn gwirionedd), ond pan fyddwch chi eisiau ysgwyd pethau, trowch at y protein arall heb lawer o fraster: pysgod! Mae pysgod yn mynd â llawer o flasau a bwydydd, mae’n ddigon hawdd am noson wythnos ond yn ddigon ffansi i westeion, ac mae’n llawn maetholion iach (fel fitamin D ac omega-3s). Ac a wnaethom ni sôn bod y rhan fwyaf o’r ryseitiau hyn yn barod mewn llai na 45 munud? P’un a ydych chi’n berson proffesiynol mewn coginio pysgod neu’n newydd iddo ac angen ychydig o awgrymiadau a thriciau, mae gennym ni rysáit i chi. Edrychwch ar ein ryseitiau pysgod gorau am syniadau; efallai y byddwch chi’n dod o hyd i ffefryn newydd ar gyfer cinio.

Pan fyddwch chi’n meddwl am bysgodyn sy’n ffit ar gyfer cinio nos wythnos, rydyn ni’n betio llun eog i chi. Mae ar gael yn rhwydd, yn hawdd i’w goginio, ac mae’n cyd-fynd â thunnell o ryseitiau (pasta, unrhyw un?). Rydym wedi cynnwys rhai o’n ryseitiau gorau, fel ein Eog Tysganaidd Llaeth Menyn, ein Tacos Eog Du, a’n Eog Jalapeno Sitrws, ond edrychwch ar ein Ryseitiau Eog Gorau a Ryseitiau Eog wedi’u Grilio hefyd. Opsiwn poblogaidd arall yw penfras, yn ail yn unig i eog o ran argaeledd, mae’n debyg, ond yn gyntaf o ran amlbwrpasedd. Rhowch gynnig arni yn ein Penfras Menyn Miso, ein Pysgod a Sglodion Nashville Poeth, a’n Cawl Soba Penfras a Madarch i weld beth ydym yn ei olygu.

Gyda’r eog yn hogi’r sylw i bysgod, rydyn ni’n gyffrous i daflu goleuni ar rai pysgod y gallech chi hefyd fod yn llai cyfarwydd â nhw, fel lleden, snapper coch, neu mahi mahi. Maen nhw yr un mor hawdd i’w coginio ag eog neu benfras, ond gallant ychwanegu mwy o flas a dirgelwch i’ch pryd. Os ydych chi’n newydd i goginio gyda physgod, mae gennym ni ychydig o ryseitiau mwy sylfaenol fel ein Garlleg Lemwn Pob Tilapia, ein Draenogiaid Môr Chile wedi’u Pobi, a’n Pysgodyn Pob a fydd yn eich gwneud chi’n gyfarwydd ag ef. I gael rhywbeth ychydig yn fwy creadigol, rhowch gynnig ar ein Stecen Tiwna wedi’i Grilio gyda Saws Nionyn y Gwanwyn, ein Torgoch Arctig gyda Phistachio Gremolata, neu ein Draenogiad Môr Stribed gyda Saws Perlysiau a Olewydd. Cewch eich ysbrydoli gan y ryseitiau hyn ac yna ymestyn allan trwy ychwanegu eich hoff sawsiau a chonfennau eich hun at unrhyw bysgod yr ydych yn eu hoffi; Credwch ni, ni allwch fynd yn anghywir.

Eisiau mwy o ysbrydoliaeth bwyd môr? Edrychwch ar ein hoff giniawau bwyd môr yn ystod yr wythnos yn ogystal â’n ryseitiau bwyd môr gorau wedi’u grilio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.