Y Salad Crensiog Gorau – Sut I Wneud Salad Crensiog

LLUN: ANDRES BUI; STYLIO BWYD: LENA ABRAHAM

I mi, mae saladau yn 90% gwead, a’r rhan fwyaf o’r amser rydw i eisiau i’r gwead hwnnw fod yn grensiog. Boed yn letys mynydd iâ creisionllyd neu giwcymbr, mae salad yn llawer mwy pleserus pan fyddan nhw’n cael tamaid iddyn nhw.

Creais y salad hwn fel teyrnged i’r wasgfa honno. Mae pob cynhwysyn wedi’i ddewis i chwyddo’r gwead tra’n ychwanegu blasau beiddgar. Cynhwysais afal gwyrdd, cnau daear wedi’u rhostio, a bresych, ond ewch ymlaen ac ychwanegu unrhyw gynhwysion crensiog.

Fy hoff ran arall o’r salad hwn? Os na wnaethoch chi weld y cyfan, bydd yn aros o gwmpas am ddyddiau. Fe wnes i hyd yn oed fwyta’r salad hwn dridiau ar ôl ei wneud ac roedd mor ffres â diwrnod 1 o hyd.

Os ydych chi’n gwneud eich salad creision eich hun, rhowch wybod i ni sut y bu i chi yn y sylwadau isod!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

5 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

ugain

munudau

ar gyfer y dresin

un


criw mawr o cilantro, wedi’i dorri’n fras

1/2 cwpan

olew olewydd gwyryfon ychwanegol

pupur du newydd ei falu

ar gyfer y salad

un


(10 i 12 owns.) criw o kale lacinato, wedi’i dorri’n fân neu wedi’i rwygo’n ddarnau bach

1/4


bresych gwyrdd bach, wedi’i dorri’n fân

un


nain gof afal, wedi ei ddeisio, tua ¼” Save$

3


Ciwcymbrau Persaidd neu Kirby, wedi’u deisio, tua ¼”

dwy


coesyn seleri, wedi’u deisio, tua ¼”

3


cennin syfi, wedi’u sleisio’n denau

1/3 c.

cwpan cnau daear wedi’u torri’n fras wedi’u rhostio, heb eu halltu Arbed $

1/3 c.

hadau cwpan wedi’u tostio, heb halen (fel blodyn yr haul neu bwmpen)

3 owns.

caws feta, crymbl

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Gwnewch y dresin: Ychwanegu cilantro, garlleg, sudd lemwn, a mêl i brosesydd bwyd neu gymysgydd. Cymysgwch nes bod y cilantro wedi’i dorri, yna arllwyswch yr olew olewydd i mewn yn araf nes ei fod wedi cyrraedd y cysondeb a ddymunir. Sesnwch i flasu gyda chwmin, os yn ei ddefnyddio, a halen a phupur.
  2. Gwnewch y salad: Ychwanegwch y cêl i bowlen fawr ynghyd â phinsiad o halen. Tylino’r cêl am 1-2 funud nes bod y dail i gyd wedi tywyllu ychydig ac wedi meddalu ychydig. Ychwanegu bresych gwyrdd, afal, ciwcymbr, seleri, sgalions, cnau daear, hadau, a chaws feta. Arllwyswch y swm a ddymunir o wisgo

salad crensiog wedi'i stwffio â chêl, afal, ciwcymbr, seleri a chnau Ffrengig

LLUN: ANDRES BUI; STYLIO BWYD: LENA ABRAHAM

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.