Y siocled gorau ar gyfer cwcis sglodion siocled

Os ydych chi’n bobydd, mae’n rhaid i chi gael rysáit cwci sglodion siocled. Mae’r wledd ddirywiedig hon yn dyddio’n ôl i Massachusetts yn y 1930au ac mae’n parhau i fod yn rhan annatod o’r byd cwci.

Ac er bod pwrpas pwysig i bob cynhwysyn, mae yna un sy’n diffinio blas y cwci hwn mewn gwirionedd: y morselau siocled o’r un enw.

“Mae’r siocled mewn cwci sglodion siocled yn effeithio’n fawr ar y cwci,” meddai Kate Sigel, cogydd crwst gweithredol yn Marsh House, LA Jackson a Killebrew yn Nashville, Tennessee.

“Dw i’n meddwl mai dyna sy’n rhoi personoliaeth i’r cwci. Dyma’r hyn yr wyf yn cyfeirio ato’n annwyl fel ‘y busnes’, fel yn, rydych wedi gwneud eich sylfaen toes cwci, nawr mae’n bryd ychwanegu’r busnes. Rwy’n hoffi meddwl am does fel y cantorion cefndir mewn band a sglodion siocled fel y prif leisydd.”

Pwysleisiodd y gwyddonydd coginio, Jessica Gavin, fod cymysgeddau siocled yn chwarae rhan fawr yng ngwead a blas y cwci.

“Gall lefel y coco mewn siocled roi cydbwysedd i’r màs melys, gan ychwanegu chwerwder i’w groesawu,” esboniodd.

Ac os ydych chi’n defnyddio sglodion, ni ddylech ddisgwyl iddynt doddi. Mae’n esbonio: “Mae siâp y siocled yn effeithio ar strwythur y cwci. Mae’r sglodion wedi’u cynllunio i gynnal eu siâp deigryn eiconig, gan arwain at gwci talach a mwy trwchus.” (Mae hyn o ganlyniad i’r sglodion yn cael eu gorchuddio â sylwedd sy’n eu hatal rhag toddi ar silffoedd storio.) Bydd y cwcis hyn yn fwy crintach, mwy gwastad, gyda golwg fwy organig a gwladaidd.”

Yn amlwg, mae yna lawer o ffyrdd i ddewis y siocled rydych chi’n ei ddewis ar gyfer eich cwcis sglodion siocled: tywyll, llawn siwgr, cadarn, wedi’i doddi, ac ati. Isod, mae melysion yn rhannu eu hoff gymysgeddau.

Bariau Siocled Tywyll wedi’u Torri

“Bydd sglodion siocled yn rhoi cwci sglodion siocled traddodiadol i chi, ond os ydych chi’n chwilio am y pwdinau hynny o siocled wedi’i doddi ar eich cwcis poeth, torrwch far o siocled pobi plaen,” meddai Sally McKenney o Sally’s Baking Recipes. “A phan fydd y cwcis yn oeri, bydd y siocled wedi’i dorri’n feddalach.”

Y bar o ddewis ar gyfer mwyafrif y pobyddion a siaradodd â HuffPost oedd siocled tywyll, a ddiffinnir yn gyffredinol fel siocled sy’n cynnwys 50-90% o solidau coco (a elwir hefyd yn ganran o goco).

“Pan fyddaf yn gwneud cwcis sglodion siocled, rwy’n hoffi defnyddio bar siocled tywyll o ansawdd da a’i dorri fy hun,” meddai Paula Hingley, y blogiwr bwyd y tu ôl i How To Make Dinner. “Y ffordd honno, rwy’n gwybod fy mod yn cael siocled o’r ansawdd gorau a gallaf reoli maint y darnau.”

“Rwy’n hoffi meddwl am does fel y cantorion cefndirol mewn band a sglodion siocled fel y prif leisydd.”

– Kate Sigel, Cogydd Crwst Gweithredol

Argymhellodd Michelle Lopez o Hummingbird High ddefnyddio bar siocled tywyll gyda chanran coco rhwng 60% a 75%.

“Nid yw bariau pobi yn defnyddio sefydlogwyr ac maent yn dueddol o gael mwy o fenyn coco yn lle solidau, sy’n eu gwneud yn fwy melfedaidd a thawdd yn ystod y broses bobi,” meddai. “Dyma sut rydych chi’n cael y pyllau enfawr hynny o siocled wedi’i doddi ar yr holl gwcis sglodion siocled hardd ar Instagram. Y tric yw torri’r siocled yn eithaf mawr hefyd – nid ydych chi eisiau darnau bach, ond darnau mwy 1/2 i 1 modfedd.”

sglodion siocled hanner-melys

“Er bod llaeth, siocled hanner-melys a thywyll yn gwneud cwcis blasus, mae semisweet yn cael ei ffafrio oherwydd ei fod yn darparu cyferbyniad a chydbwysedd braf i felyster y cwcis,” meddai’r pobydd Annalize Sandberg o Completely Delicious.

Yn gyffredinol, mae gan siocled lled-melys gynnwys coco solet rhwng 35% a 65%. Argymhellodd Sandberg Guittard neu Ghiradelli ar gyfer opsiynau siopau groser hawdd eu lleoli. Cymeradwyodd Shanika Graham-White of Orchids + Sweet Tea Sglodion Pobi Hu Kitchen ar gyfer cwcis di-laeth.

“Mae siocled lled-melys yn tueddu i ddisgleirio trwy’r toes cwci yn well ac yn dal ei siâp yn well na mathau eraill o siocled oherwydd ei ganran uwch o goco a chyfran is o siwgr,” esboniodd, gan ychwanegu bod siocled wedi’i dorri’n dueddol o greu bagiau mwy o. siocled sy’n llai unffurf. o ran siâp a strwythur. “Fodd bynnag, gyda sglodion siocled, maen nhw’n tueddu i ‘ledaenu’ yn fwy cyfartal a pherffaith trwy gydol y cwci.”

“Rwy’n defnyddio sglodion siocled maint rheolaidd ac fel arfer dim ond sglodion siocled bach a ddefnyddiaf mewn cwcis bach i gael y gymhareb cytew-i-sglodyn iawn,” nododd. “Hefyd, peidiwch â cheisio defnyddio sglodion siocled Nestlé ar gyfer unrhyw rysáit sy’n dweud ‘toddi’r sglodion siocled a thaenu’r siocled wedi’i doddi dros XYZ.’ Mae gan eu sglodion lawer o sefydlogwyr ac maent yn gallu gwrthsefyll toddi yn fawr.”

disgiau siocled

“Athrylith y cwci sglodion siocled yw’r cydbwysedd rhwng y cwci melys, menynaidd a’r ffrwydradau o siocled wedi’i doddi,” meddai’r datblygwr rysáit, Robin Asbell, sy’n well ganddo ddefnyddio siocled tywyll iawn gyda 80% i 85% o goco wrth bobi cwcis sglodion siocled. . . “Mae Disgiau Siocled Chwerw Cordillera Colombia yn cael eu gwerthu mewn swmp yn fy nghydweithfa ac mae ganddyn nhw flas ffrwythlon, ffrwythus rydw i’n ei garu.”

Mae gan siocled chwerwfelys ganran coco uwch na hanner melys, fel arfer tua 70%. Yn chwerw neu beidio, mae disgiau siocled yn dod mewn amrywiaeth o siapiau gydag enwau gwahanol, ond yn gyffredinol, maen nhw’n gymharol wastad ac yn cynnig dewis arall i brocio bariau siocled tra bod y pyllau tawdd hynny’n ffurfio yn y popty.

“Mae pob gwneuthurwr yn eu gwneud o faint a siâp ychydig yn wahanol, ond i gyd am yr un rheswm arbed llafur,” meddai Kierin Baldwin, cogydd a hyfforddwr crwst a phobi yn y Sefydliad Addysg Goginio.

Argymhellodd Lopez “feves” Valrhona a ddisgrifiodd fel “disgiau fflat hanner modfedd o hyd sydd â chyfleustra sglodion siocled ond ansawdd toddi a blasau bariau siocled.”

“Gallwch chi ei dorri gyda chyllell felly mae maint y sglodion siocled yn amrywio,” meddai. “Os na allwch chi ddod o hyd i 70%, dwi’n awgrymu gwneud cymysgedd 50/50 o siocled llaeth a siocled tywyll.”

Mae gan feves siocled Valrhona siâp nodedig sy’n eu gosod ar wahân i gymysgeddau siâp disg eraill.

O’i ran ef, mae Devin Braddock, cogydd crwst gweithredol yn Ariete, Chug’s Diner a Navé yn Miami, yn cyfuno Dulcey Feves Valrhona 32% gyda Caramelia Feves 36% a Manjari Feves 64% mewn rhannau cyfartal.

“Os ydw i’n teimlo fy mod i eisiau cwci sglodion siocled gwarthus, rydw i hyd yn oed yn stwffio canol y cwci gydag ychydig o feves ar gyfer cwci sglodion siocled wedi’i doddi’n llwyr,” meddai. “Nid yw hyn ar gyfer y gwan eu calon, ond mae’n hollol freuddwyd i rywun sy’n hoff o siocled. Un tric olaf na fyddaf byth yn ei hepgor yw chwistrelliad o Fleur de Sel neu halen môr Maldon ar ben pob llwy fwrdd ychydig cyn pobi. Mae wir yn helpu i ddod â blasau pob siocled allan ac yn mynd â’r cwci sglodion siocled cyffredin i lefel newydd.”

Categori arall o gymysgeddau siâp disg yw caledi siocled Callebaut, sy’n debyg i sglodion siocled mwy mwy gwastad.

“Maen nhw’n hynod llyfn a hufennog, heb y gwead cwyraidd hwnnw sydd gan rai sglodion siocled,” meddai Elizabeth LaBau, pobydd a “siwgr pen” yn SugarHero. “Maen nhw’n toddi’n hyfryd ond yn dal i ddal eu siâp yn y cwcis, ac mae ganddyn nhw’r perffaith blas siocled – digon melys i baru’n dda â’r sylfaen cwci siwgr brown, ond yn ddigon tywyll i atal y cwcis rhag bod yn rhy felys a chloy.”

Mae’n well gan Diana Manalang, cogydd a pherchennog Little Chef Little Café yn Ninas Efrog Newydd, galedi hefyd.

“Mae’n ffansi, ond mae’r blas siocled tywyll yn darparu gwead hufennog cyfoethog ac ôl-flas ychydig yn chwerw sy’n gwrthbwyso ac yn cydbwyso melyster a gwasgfa chnolyd y cwci,” meddai.

Sglodion cymysg a thapiau

“Os ydych chi eisiau pwdl o ddaioni siocled wedi’i doddi, yna siocled wedi’i dorri’n fân, talpiau neu ddisgiau yw’r ffordd i fynd,” meddai Erin Dooner o Texanerin Baking. “Os ydych chi eisiau hyrddiau bach o siocled wedi’u dosbarthu’n gyfartal, yna ewch â sglodion siocled. I gael y gorau o’r ddau fyd, dwi’n hoffi defnyddio cymysgedd o’r ddau. Mae gennym ni alergeddau yn y teulu, felly dwi’n defnyddio cymysgedd o [allergen-free] Mwynhewch Life Mini Chips a Mega Chunks.”

Argymhellodd hefyd sglodion siocled lled-melys Ghirardelli oherwydd eu bod ar gael yn eang ac “nad ydyn nhw mor wacsi â brandiau eraill.” Gallwch ddewis cymysgu siocled lled-melys a thywyll i gael blas mwy cymhleth.

“Os ydw i’n mynd i fynd allan i bobi swp o gwcis i wneud argraff, rydw i’n hoffi paru sglodion siocled gyda bar pobi siocled hanner melys wedi’i dorri’n fras,” ailadroddodd Sandberg. “Fel hyn rydych chi’n cael darnau bach o siocled sydd bron yn diflannu i’r cwci wedi’i bobi a phyllau mawr eraill o siocled wedi toddi.”

“Edrychwch ar y rhestr gynhwysion ar eich siocled a gwnewch yn siŵr mai ffa coco, siocled, neu wirod siocled (hy nibs cacao mâl) yw’r cynhwysyn cyntaf.”

– Megan Giller, awdur a sylfaenydd Chocolate Noise

Siocled llaeth

Os ydych chi’n chwilio am gwci melysach, efallai mai siocled llaeth yw’r dewis gorau i chi. Argymhellodd Jessica Hylton o Jessica in the Kitchen chwilio am siocled llaeth gydag o leiaf 30% o ganran coco, hyd yn oed wrth bobi gyda siocled fegan.

“Rydych chi eisiau siocled sy’n meddalu’n braf, sydd ddim yn mynd yn anodd ar ôl pobi,” meddai.

Roedd y rhan fwyaf o bobyddion a siaradodd â HuffPost yn gweld siocled llaeth yn rhy felys i’w chwaeth, yn enwedig wrth eu paru â thoes cwci llawn siwgr, ond dechreuodd Asbell ei hoffi.

“Roeddwn i’n arfer pobi i deulu oedd yn caru siocled llaeth yn eu cwcis, a byddaf yn cyfaddef, rydw i wedi tyfu i’w caru nhw hefyd,” meddai. “Cyn belled nad yw’r cwci wedi’i bobi, mae’n anodd mynd o’i le gyda chwci sglodion siocled poeth wedi’i bobi’n ffres!”

Gallwch hefyd leihau’r melyster trwy ychwanegu math arall o siocled.

“Mae’n well gen i gyfuniad o sglodion siocled lled-melys a siocled llaeth,” meddai Nicole Washington, y blogiwr bwyd y tu ôl i Brown Sugar. “I mi, does dim ots os mai talpiau neu sglodion ydyw.”

Cyfuniad o siocled tywyll, llaeth a gwyn

Megan Giller yw awdur a sylfaenydd Chocolate Noise, sy’n arwain sesiynau blasu siocled tîm. Mae hi’n defnyddio siocled tywyll, llaeth a gwyn ar gyfer ei chwcis gyda thri darn o siocled, dull sy’n rhoi rhywbeth gwahanol i bob brathiad.

“Rwy’n argymell yn fawr cynnwys sawl math o siocled mewn un swp o gwcis,” meddai. “Mae’n well gen i siocled wedi’i dorri’n fân na chael ychydig o ddarnau mawr ac ychydig o ddarnau bach ym mhob brathiad. Rwyf wrth fy modd yn pobi gyda Guittard a Valrhona. Gyda dweud hynny, mae rhai sglodion siocled anhygoel ar gael nawr. Fy ffefrynnau yw French Broad a ’57 Chocolate”.

Beth bynnag y dymunwch mewn ffurf o ansawdd uchel

Dywedodd Giller fod pobl sy’n rhoi cynnig ar ei chwcis sglodion siocled bob amser yn gofyn a oes “cynhwysyn cyfrinachol” sy’n rhoi blas siocled mor gyfoethog iddynt.

“Y gwir yw ei fod yn siocled o ansawdd uchel,” esboniodd. “Edrychwch ar y rhestr gynhwysion ar eich siocled a gwnewch yn siŵr mai ffa coco, siocled, neu wirod siocled (h.y. nibs cacao mâl) yw’r cynhwysyn cyntaf. Gyda chynhyrchion o ansawdd is, fe welwch yn aml mai siwgr yw’r cynhwysyn cyntaf neu nad ydynt yn cynnwys yr un o’r tri chynhwysyn yr wyf newydd eu crybwyll, ond yn hytrach coco wedi’i brosesu o’r Iseldiroedd, yn ogystal â chadwolion a llenwyr. ”

Cynghorodd Lopez hefyd y dylid blaenoriaethu siocled o ansawdd uchel, gan ei fod yn darparu’r prif flas sy’n cael ei brofi.

“Os ydych chi ar gyllideb, rwy’n argymell defnyddio fersiynau generig o gynhwysion fel blawd, menyn, siwgr, a dim ond splurging ar siocled,” meddai.

Leave a Comment

Your email address will not be published.