Y Syniadau Gorau ar gyfer Cinio Nos Wythnos, Yn ôl Golygyddion Bwyta

Brecwast: syml. Cinio: dim llawer o waith. Cinio? Weithiau gall mwg ddod allan o’ch clustiau dim ond meddwl am syniad o beth i’w goginio. Os gwnaethoch chi anghofio tynnu rhywbeth o’r rhewgell neu deimlo wedi blino’n lân ar ôl brwydrau bywyd bob dydd, efallai y byddwch chi’n meddwl yn aml: Mae’n debyg y byddaf yn hepgor cinio heno. Mewn gair: na. Gyda’r ryseitiau canlynol, mae golygyddion Eater yn eich llenwi ar eu hopsiynau cinio a gymeradwyir yn ystod yr wythnos.


Eog Gochugaru gyda Reis Creisionllyd

Eric Kim, Cegin NYT

Nid yw’n gyfrinach bod llyfr coginio Eric Kim Corea America yn ffefryn Eater.com, yn arbennig, y Tatws Mân hyn gyda Saws Hufen Sour Gwymon Rhost. Fodd bynnag, mae gwir gefnogwyr Kim yn dal i droi at ei llu o ryseitiau ar NYT Cooking am ysbrydoliaeth cinio, gan ei fod bellach yn teimlo fel yr albwm tanddaearol cyntaf cyn i’r band chwythu i fyny. (“O, wyt ti’n ffan o Eric Kim? Sôn am dair cân o’i albwm cyntaf.””) Mae’r rysáit gochugaru eog hwn yn un o fy ffefrynnau ar gyfer coginio yn ystod yr wythnos oherwydd mae eog fel arfer yn ddiflas ac yn ddi-flewyn ar dafod, tra bod cymeriant syml Kim yn gwahodd gochugaru, surop masarn, a dollop da o fenyn i’r parti, i gyd heb lawer o ffws ychwanegol, os o gwbl. Reis a chiwcymbrau crensiog: cyfeiliant ardderchog. — Dayna Evans, golygydd Eater Philly

Tofu gyda phupur du ac asbaragws

Sarah Japel, Archwaeth Bon

Fel rhywun sy’n caru 1. cinio sy’n cymryd llai na hanner awr i’w wneud a 2. pupur du, breuddwyd yw’r rysáit hwn yn y bôn. Rwyf wrth fy modd mai dim ond ychydig bach o gynhwysion ffres sydd ei angen (asbaragws, sinsir ffres, a garlleg) a chriw o staplau pantri (reis, tofu, saws soi). Hefyd, mae’n rysáit ddigon syml i wrthod defnyddio mesuriadau gwirioneddol. Yn wir taflu’r stwff, yn sicr, fe allech chi fesur y saws soi a finegr reis, neu fe allech chi ei chwistrellu ar y sosban yn dibynnu ar yr hyn sy’n teimlo’n iawn. Fy unig awgrym fyddai anwybyddu’r mesuriadau garlleg yn llwyr (ewch ymlaen a dyblu os dymunwch, pwy sy’n eich rhwystro?) a starts corn; Rwyf wedi darganfod, er mwyn cael gorchudd crisp iawn ar bob ciwb, efallai y byddwch am ei arllwys yn hael i’r bowlen a’i daflu â’ch dwylo. – Lauren Saria, Golygydd Eater SF

Pastai cyw iâr

Sylvia Rosenthal a Fran Shinagel, sut mae’r gegin yn gweithio

Bob gaeaf rwy’n gwneud cawl cyw iâr, ac ar ôl i mi bysgota’r darnau cawl a phlicio’r cig oddi ar y carcas, rwy’n defnyddio’r cig tywyll i wneud y pastai pot cyw iâr ‘ma o gopi cwbl rwygedig o’r llyfr coginio hwn, yr wyf yn ei wneud. i feddwl roedd fy mam yn un o’i 70 parti bachelorette. Yr hyn sy’n fy ngwneud i mor hoff o’r rysáit hwn yw bod ganddo lemwn, a nawr mae unrhyw bastai pot cyw iâr arall yn fy niflasu. Dim cyfrinachau; Jest dwi’n ei hoffi. Dyma saig na ellid o bosibl ei fwyta y tu allan i oriau 8:00 p.m. ac 11:00 p.m. yn ystod misoedd Ionawr a Chwefror, heb y goleuadau i ffwrdd a llu o ganhwyllau wedi’u cynnau: nid cinio na swper yw hynny; dim ond swper yw hynny. Gweinwch gyda salad gwyrdd, rhyg limpa Lost Larson a hanesyn crwydrol am ryseitiau gyda’r holl gynhwysion pastai dros ben. – Rachel P. Kreiter, Uwch Olygydd Copi

stroganoff madarch

Sabrina Synder, epicurious

Roedd Hufen Cawl Madarch Campbell yn sail i rai o fy hoff fwydydd wrth dyfu i fyny, felly mae’n naturiol, pan nad wyf am feddwl y tu allan i’r bocs gyda swper, fy mod yn mynd yn ôl at fy chwantau mwyaf sylfaenol: hufennog, hallt, madarch -y.. Er nad yw stwff tun yn eitem arferol ar fy rhestr siopa, mae madarch a hufen sur neu iogwrt Groegaidd. Stroganoff yw’r ffordd hawsaf o droi’r pethau hynny ynghyd ag ychydig mwy o styffylau, fel blawd, menyn, alliums, a broth, yn swper (dwi’n hepgor y gwin fel arfer, gan mai anaml y bydd gen i boteli yn eistedd o gwmpas). Nid blino ar noson wythnos yw fy hoff ffordd nac amser i wneud llanast o brydau newydd; ar y nosweithiau hynny, mae powlen o stroganoff bob amser yn teimlo fel yr union ddewis cywir. – Bettina Makalintal, gohebydd arweiniol

Cyw Iâr Lo Mein

CJ yn bwyta

Yn yr amser byr y cefais fy sugno i mewn i fortecs TikTok, cefais fy syfrdanu gan flogiwr bwyd a TikTok-er o’r enw CJ Eats. Mae ryseitiau CJ yn amrywio o mac wedi’u pobi a chaws i reis wedi’i ffrio Benihana dynwared, ond roeddwn i’n cael fy swyno’n arbennig gyda’i ryseitiau Tsieineaidd-Americanaidd, llawer ohonynt wedi’u hetifeddu gan ei dad-cu, cogydd o Dde California a pherchennog fferm siop groser: Dysglau fel Honey Walnut Berdys, Cyw Iâr, Cig Eidion a Brocoli General Tso sydd mewn gwirionedd yn blasu fel yr hyn a ddaeth allan o gynhwysydd tynnu coch a gwyn Tsieineaidd o’r 90au. defnyddiwch y swm cywir o MSG yn unig, a pha sawsiau soi penodol sy’n gweithio ar gyfer pa ryseitiau.

Y rysáit rydw i’n ei wirio amlaf yw eu chicken lo mein, sy’n gyflym i’w wneud ac yn hawdd ei addasu yn seiliedig ar yr hyn sydd gennyf yn fy oergell. Byddaf yn aml yn defnyddio ychydig o wahanol fathau o nwdls a wneir yn lleol, fel arfer yn cyfnewid y lo mein traddodiadol am yakisoba Umi Organic. Rwyf hefyd wedi bod yn hysbys i ychwanegu ychydig mwy o win shaoxing neu siwgr i’w wneud ychydig yn felysach. Ond mae gan y lo mein sy’n dilyn y cyffyrddiad golosgedig braf hwnnw o’r wok, y cyffyrddiad hwnnw o halen o saws wystrys a sawsiau soi, a’r wasgfa foddhaol o lysiau heb eu coginio’n ddigonol. — Brooke Jackson-Glidden, golygydd Eater Portland

Sbaenwri

Sarah Japel, Archwaeth Bon

Mae fy mhlentyn yn dal i fwyta bwydydd gwyrdd yn hapus, ac rwy’n argyhoeddedig rhan o’r rheswm yw bod gennym ni fersiynau gwyrdd o ffefrynnau plant yn rheolaidd fel pasta pesto a smwddis gwyrdd. Pan welais y rysáit hwn, roeddwn yn gyffrous ar unwaith gyda’r posibilrwydd o ychwanegu “reis gwyrdd” i’n cylchdro. Dwi wedi gwneud y rysáit yma llond llaw o weithiau, ond rhywsut byth pan dwi wedi cael y cynhwysion i gyd. Nid yw erioed wedi bod yn bwysig nad oedd gennyf y swm cywir o sgalions, neu fy mod wedi rhoi garlleg yn lle’r sgalions, neu unwaith nad oedd gennyf lemwn hyd yn oed. Hynny yw pam ei fod yn gyflym wedi dod yn stwffwl cinio yn fy nghartref; ei fod yn swyddogaethol rysáit pantri. Mae’r spanakorizo ​​​​hwn wedi profi i fod yn stwffwl hyblyg, cysurus a blasus o’n bwydlen yn ystod yr wythnos, ac nid yw’n arbennig o anodd coginio ychwaith. Er nad oes galw amdano yn y rysáit, rwy’n argymell cael ffeta o ansawdd uchel i friwsioni a chymysgu cyn ei weini. Ac, os oes gennych unrhyw gyw iâr dros ben, ychwanegwch hwnnw hefyd ar gyfer cinio mwy cyflawn. – Hillary Dixler Canavan, Golygydd Bwyty

Leave a Comment

Your email address will not be published.