Y tu ôl i ddrysau Ffatri Siocled Preston sydd wedi bod yn corddi melysion er 1920

Mae’r Pasg yn un o ddau fis pan fydd siocled unwaith eto’n dominyddu silffoedd archfarchnadoedd. P’un a ydych chi’n caru wyau Pasg enfawr neu’n well gennych chi focs o macaroons, mae’n hawdd ymbleseru yn enw’r gwyliau.

Tra bod y rhan fwyaf ohonom yn gweld siocled fel rhywbeth i’w fwynhau, ar Fletcher Road mae ffatri deuluol gyda 54 aelod o staff sy’n gweithio’n llawn amser i gynhyrchu siocled o safon uchel yn Preston. P’un a yw’n Basg ai peidio, maen nhw’n cymysgu’r siocled i ffurfiau bwytadwy ac yn eu casglu a’u pecynnu mewn blychau sydd wedi’u dylunio’n hyfryd.

Mae Ffatri Siocled Beech yn eiddo i Andrew Whiting ac yn cael ei rhedeg gan ei feibion ​​Michael a Peter. Dywedodd Michael, 26, sy’n gyfrifol am yr holl waith allanol yn y ffatri LancsLive sydd y tu ôl i’r giatiau yn Preston lle mae’n credu bod y ‘siocled gorau yn y byd’ yn cael ei wneud.

DARLLEN MWY: Syniadau rhad ar gyfer y Pasg yn Swydd Gaerhirfryn: helfa wyau, teithiau dydd a phrydau am ddim i blant

Fe gymerodd y tad Andrew drosodd Beech’s yn 2000, meddai Michael, ac ers hynny mae wedi camu’n ôl o’i gyfrifoldebau o ddydd i ddydd, gan adael ei ddau fab wrth y llyw. Dros y blynyddoedd, mae Michael yn dweud bod gweddill y teulu wedi dod yn “gynyddol o ran” yn y busnes hynny yn parhau i allforio cynhyrchion siocled ‘ar draws y byd’.

Yn wreiddiol, y Tad Andrew gafodd y “profiad mwyaf” o ran rhedeg y busnes, ond dros y blynyddoedd mae Michael a’i frawd wedi dod yn fwy angerddol am eu siocled. “Mae’n ddiwydiant eithaf bach,” meddai Michael, “felly mae pawb yn adnabod ei gilydd.”

Er ei fod yn byw yn Wolverhampton, mae Michael yn cymudo i Fletcher Road ac oddi yno bob dydd. “Roedd hon bob amser yn ganolfan fasnach wych, yn y dyddiau hynny, roedd hwn yn lle diwydiannol gwirioneddol lewyrchus. Roedd bob amser llawer o ddeunyddiau crai ac yn mewnforio pethau ffres.

“Mae gennym ni ein rysáit ein hunain, felly mae’n gynnyrch unigryw, ei ansawdd eithriadol o uchel, mae’n llyfn iawn, mae ei siocled yn dda iawn. Rydyn ni’n meddwl mai fe yw’r gorau yn y byd.”
Mae’r Beech’s yn adnabyddus am eu siocledi o ansawdd rhagorol. Mae eu holl gynnyrch yn rhai Masnach Deg ac maen nhw hefyd yn gwneud siocled fegan, rhywbeth maen nhw wastad wedi honni ei fod yn ei wneud.

Dywedodd Michael: “Mae popeth rydyn ni’n ei wneud o ansawdd uchel. Dim ond cynhwysion naturiol rydyn ni’n eu defnyddio, rydyn ni’n gwneud dros 35 o opsiynau sy’n hollol fegan. Maent bob amser wedi bod yn seiliedig ar blanhigion neu fegan-gyfeillgar, felly nid yw fel ein bod wedi mynd allan o’n ffordd i wneud ein brand yn frand fegan, mewn gwirionedd mae’r rhan fwyaf o’n stwff yn siocled llaeth neu garamel.

“Mae llawer o’r pethau rydyn ni’n eu gwneud yn unigryw ac yn nodedig: ein cnau Brasil, ein sinsir, ein hoffus. Mae pobl yn cysylltu Beech’s â’r ffondants hynny oherwydd ein bod yn defnyddio cynhwysion naturiol. Pan rydyn ni’n gwneud y Brasil, rydyn ni’n defnyddio cneuen Brasil gyfan ac yn ei rhes ddwbl fel eich bod chi’n cael y teimlad gwirioneddol faldodus hwnnw yn eich ceg pan fyddwch chi’n eu bwyta.”

Ar draws eu holl staff, dywedodd Michael fod ganddynt aelodau o’r teulu sy’n gweithio gyda’i gilydd, yn ogystal â gweithwyr sydd wedi gweithio yn Beech’s ers y 1960au. Mae ganddynt gyfanswm o 54 aelod o staff llawn amser, ac mae Michael yn credu mai oherwydd eu diwylliant gwaith y mae hyn yn wir. yn ogystal â’i safonau o gwrdd â’r hen gyda’r newydd o ran peirianwaith.

Parhaodd: “Mae’n gwmni hynod ddiddorol. Gan ei fod yn faes mor fach, mae gennym ni aelodau staff yma sydd ag aelodau o’r teulu yn gweithio yma. Mae gennym ni bobl sydd wedi gweithio yma ers y ’60au, a dweud y gwir.

“Mae’n weithle eitha’ hen. Mae gennym lawer o hen beiriannau, mae gennym hefyd beiriannau newydd. Mae ei ansawdd hen ffasiwn ond gyda thechnegau pecynnu modern. Mae rhai o’r pethau rydyn ni’n eu gwneud yn wirioneddol arloesol, gan wneud cynhyrchion sy’n gyfoes.”

Dywedodd Michael fod Beech’s yn ‘sefydliad’ yn Preston ac yn weithle nad yw’n dioddef o drosiant staff uchel. Meddai, “Mae gennym ni drosiant staff isel iawn, sy’n dda, dyna beth rydyn ni’n canolbwyntio arno, gan feithrin y math yna o amgylchedd i bobl weithio ynddo. Mae diwylliant gwaith yn bwysig iawn i ni, mae’n lle cyfeillgar iawn, mae pawb yn siarad â’i gilydd , rydym yn cael llawer o sgyrsiau gyda staff a goruchwylwyr newydd, mae’n lle hyfryd i weithio.”
Nid yw ffawydd bellach yn gwneud wyau Pasg maint llawn, ond mae’n gwneud offrymau Pasg hanner wy ar gyfer y tymor. Maent hefyd yn gartref i’r wy cwstard fegan cyntaf. “Mae gennym ni’r unig wy hufen fegan yn y byd sydd ag wy ffondant, dyna’r unig un dw i’n gwybod amdano. Mae gennym y creision caramel a’r creision mintys.

Dywedodd Michael fod y coronafirws yn “anodd” ar Beech’s, er na chawsant brinder llafur, ond fe gymerodd ergyd fawr i’w cyrchu. “Rydym yn cael llawer o’n ffynonellau o bob rhan o’r byd, er ein bod yn dibynnu’n bennaf ar gyflenwyr lleol, yn fyd-eang ni all neb ddod o hyd i unrhyw ddeunyddiau crai. Rydyn ni wedi gorfod bod yn ofalus iawn gyda’n cynllunio oherwydd mae’r archebion yn dod i mewn ac rydyn ni wir ddim yn gallu eu llenwi’n ddigon cyflym.

Dyw e ddim yn ôl i normal nawr chwaith. “Mae’n dal i gymryd llawer mwy o amser nag yr arferai gael pethau,” ychwanegodd Michael.

becws adar, arbenigwr mewn danteithion melys a sawrus, wedi creu tabl cynghrair o ardaloedd sy’n gaeth i siocledi yn y DU drwy ddadansoddi miloedd o chwiliadau Google yn ymwneud â siocledi eleni, gan gynnwys wyau Pasg, ryseitiau siocled a bariau siocled. O’r holl ranbarthau yng ngwledydd Prydain sy’n gaeth i siocledi, daeth Preston yn bedwerydd yn ôl y ffigyrau newydd. Uchod mae Watford, Lincoln a Chaergrawnt.

“Byddai llawer o bobl rwy’n eu hadnabod yn dweud mai Preston yw’r rhif un,” dadleuodd Michael. Mae ganddyn nhw siop ar-lein sy’n tyfu’n barhaus lle gallwch chi archebu o’u casgliad siocled i flasu’r hyn sy’n cael ei greu y tu hwnt i gatiau’r ffatri.

Leave a Comment

Your email address will not be published.