Ydy Lizzo yn fegan? Canwr yn Bwyta Adenydd Cyw Iâr Seiliedig ar Blanhigion yn Hot Ones

Ymddangosodd Lizzo ar bennod ddiweddaraf y sioe siarad YouTube Hot Ones ac mae pobl yn pendroni a yw hi’n fegan.

Bwytaodd y gantores About Damn Time adenydd cyw iâr fegan Daring mewn 10 saws poeth cynyddol sbeislyd wrth iddi drafod ei bywyd, ei cherddoriaeth a’i gyrfa.

Mae Daring yn frand cyw iâr sy’n seiliedig ar blanhigion sy’n gwerthu dewisiadau amgen o gig gyda chynhwysion syml a blas perffaith.

Llwyddodd Lizzo i gwblhau’r her, gan ddweud wrth y gwesteiwr, “Roedd gen i ddibyniaeth ar Hot Cheetos ac fe wnes i oroesi’r her sglodion. Felly dwi’n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn ddarn o gacen.”

Felly ydy Lizzo yn fegan mewn gwirionedd? Neu ai dim ond rhoi cynnig ar gyw iâr sy’n seiliedig ar blanhigion Daring oedd e? Darllenwch ymlaen i ddarganfod…

fy amser | Trelar Swyddogol | Netflix

BridTV

10977

fy amser | Trelar Swyddogol | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/ClJ9-7qU0KM/hqdefault.jpg

1063534

1063534

canol

13872. llechwraidd a

Ydy Lizzo yn fegan?

Mae’r ddynes 34 oed wedi bod yn fegan ers tua mis Mai 2020. Roedd hi eisoes wedi bod yn llysieuydd ers saith mlynedd cyn penderfynu cychwyn ar ddiet cwbl seiliedig ar blanhigion.

Cyhoeddodd ei thrawsnewidiad i ddeiet hollol fegan ar TikTok, gan rannu fideos ohoni ei hun yn gwneud bara fegan Ben & Jerry, byrbrydau seiliedig ar blanhigion ar gyfer Juneteenth, a ryseitiau fegan eraill.

“Mae bod yn fegan ac yn seiliedig ar blanhigion wedi bod yn eithaf hawdd, ac eithrio pan dwi’n newyn. Roeddwn i’n arfer chwennych wyau cawslyd felly dyma fy eilydd,” meddai mewn clip.

Mewn fideo arall, rhannodd y seren yr hyn y mae’n ei fwyta mewn diwrnod fel fegan, gan gynnwys smwddi gwyrdd i frecwast, salad cêl, hwmws, dewis arall fegan yn lle Cheeto, a pheli madarch.

“Fel fegan newydd, rwy’n mwynhau archwilio blasau planhigion a phroteinau sy’n seiliedig ar blanhigion! Mae pob taith yn bersonol ac yn haeddu cael ei dathlu,” ysgrifennodd yn y pennawd.

Canwr yn dathlu chwe mis o feganiaeth

Dathlodd Lizzo chwe mis o feganiaeth ar TikTok ym mis Hydref 2020 trwy gymharu dau fideo ohoni ei hun ar wahanol gyfnodau o’i bywyd.

Yn y fideo cyntaf, mae hi’n gwneud “concoction ysgwyd toesen hen ffasiwn” mewn cymysgydd, ac yn yr ail, mae hi’n gwneud ysgwyd protein fegan.

“Yn onest, dwi’n ddwy fenyw ac ni allaf gondemnio un fenyw na’r llall. Rwy’n hapus yn y ddwy ffordd ac ar hyn o bryd, dyma sy’n rhoi llawenydd i mi, ”meddai.

Parhaodd y canwr, “Cyflawnwyd hyn ar ddechrau’r cwarantîn. Hapus, cariadus fi, dawnsio a ti’n gwybod be? Rwy’n dal i fod y ferch hapus honno, yn caru fy hun ac yn caru fy nghorff.”

“Carwch eich hun ar bob cam o’ch bywyd oherwydd chi yw pwy ydych chi.”

Kourtney Kardashian yn Cyhoeddi Cyw Iâr Beiddgar

Nid Lizzo yw’r unig berson enwog i hysbysebu cynnyrch cyw iâr Daring yn ddiweddar. Gwnaeth Kourtney Kardashian a Travis Barker ymgyrch gyfan dros y brand!

Aeth y sesiwn tynnu lluniau yn firaol ar Twitter diolch i’r ergydion rhyfedd. Mewn un ddelwedd, mae Kourtney yn gwisgo minidress coch ac mae Travis yn ddi-dop wrth iddynt sefyll ar wely wedi’i amgylchynu gan gynhyrchion a bwyd beiddgar.

Mae delwedd hwyliog arall yn eu gweld yn eistedd ar lawr y gegin yn syllu’n gariadus ar ei gilydd wrth iddynt dynnu cyw iâr fegan allan o’r oergell.

Wrth siarad am pam roedd hi eisiau bod yn yr ymgyrch, dywedodd Kourtney, “Dydw i ddim yn hollol fegan, ond mae Travis wedi fy helpu i gadw at ddeiet sy’n seiliedig ar blanhigion yn bennaf, sy’n llawer haws gyda Daring.”

“Yn onest, ni allaf gredu faint o gyw iâr mae’n blasu fel. Mae yna ddigon o broteinau sy’n seiliedig ar blanhigion ar gael, ond rydyn ni bob amser yn chwilio am opsiynau sy’n hynod lân gyda chynhwysion holl-naturiol,” parhaodd.

Mae ei gŵr, Travis Barker, wedi bod yn fegan ers 33 mlynedd ac nid yw wedi bwyta cig ers ei fod yn 13 oed, felly roedd y bartneriaeth gyda Daring “yn teimlo mor dda” iddo.

“Mae beiddgar yn anhygoel,” meddai. “Pan es i’n fegan llawn 15 mlynedd yn ôl, roedd yr opsiynau’n seiliedig ar blanhigion pur yn y bôn, felly rydw i’n gyffrous i weld mwy o opsiynau seiliedig ar blanhigion ar fwydlenni.”

Mewn newyddion eraill, GWELER Jennifer Coolidge ifanc cyn ei rôl fel MILF American Pie yn 38 oed.

Leave a Comment

Your email address will not be published.