Ydych chi eisiau gwneud cwcis mini Toddwch gyda saws siocled? Miss Alabama 1947 yn dweud wrthym sut

Roedd ganddi ni ar “2 gwpan o hufen chwipio”.

Mae Peggy Elder Butler, Miss Alabama 1947, yn cynnig rysáit gyda chynhwysion blasus — a hanes deheuol cyfoethog — yn “Llyfr Coginio 100 Mlynedd Miss Alabama.”

Mae ei rysáit ar gyfer Chocolate Sauce Melts yn un o fwy na 350 o ryseitiau yn y llyfr newydd, a grëwyd gan Sefydliad Miss Alabama i helpu i ddathlu 100 mlwyddiant y gystadleuaeth.

CYSYLLTIEDIG: Miss Alabama: lluniau o bob enillydd ers 1950

Mae’r llyfr, a ryddhawyd ym mis Mawrth, yn cynnwys ryseitiau gan enillwyr Miss Alabama, cystadleuwyr, teuluoedd, mamau mewn gwisgoedd, cyfarwyddwyr lleol, mamau pasiant, beirniaid a gwirfoddolwyr. Mae ryseitiau’n cynnwys blasau, pwdinau, cawl, saladau, prydau ochr, prif brydau, llysiau, bara, diodydd, a mwy.

Mae llawer o seigiau a ddisgrifir yn y llyfr coginio yn swnio’n flasus, ond roedd rysáit Butler yn gwneud i’n cegau ddim ond darllen amdano. (Dewch ymlaen, pwy all wrthsefyll saws siocled? A chwcis wedi’u gwneud â hufen chwipio?)

“Mae’r rysáit yma wedi bod yn un o fy ffefrynnau erioed oherwydd mae mor hawdd!” Dywed Butler yn y llyfr coginio. “Cyfunwch y cwcis hyn gyda’r saws siocled a sgŵp o hufen iâ fanila!”

Os ydych chi eisiau’r danteithion melys hwn, dyma sut i’w baratoi.

Cwcis MINI YN toddi GYDA SAWS SIOCLED

Cynhwysion ar gyfer cwcis:

2 gwpan o flawd hunan-godi

2 gwpan o hufen chwipio

1/2 cwpan menyn, wedi’i doddi

tuniau myffin mini

Cynhwysion ar gyfer y saws:

3/4 cwpan siwgr

1 1/2 llwy fwrdd coco

2 lwy fwrdd o fenyn neu fargarîn

1 llwy fwrdd o flawd

1 1/4 cwpan o ddŵr

1/2 llwy fwrdd dyfyniad fanila

Cyfarwyddiadau Cwcis:

Brwsiwch ychydig o fenyn wedi toddi ar bob tun myffin. Cymysgwch y blawd a’r hufen chwipio i mewn yn ysgafn nes eu bod wedi’u cyfuno. Arllwyswch y cymysgedd i duniau myffin hyd at ddwy ran o dair yn llawn. Llwy o fenyn wedi toddi sy’n weddill ar ei ben. Cynheswch y popty i 400 gradd a’i bobi am 15 munud neu nes ei fod yn frown euraid. Yn gwneud 24 cwci. Rhowch fwyd dros ben yn yr oergell.

Cyfarwyddiadau ar gyfer y saws:

Cyfunwch y siwgr a’r coco. Cymysgwch yn dda a gadewch i chi sefyll. Toddwch y menyn mewn sosban. Ychwanegwch y blawd a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno. Ychwanegwch y cymysgedd siwgr/coco a dŵr. Dewch ag ef i ferwi ac yna lleihau’r het i ganolig-isel. Bydd y gymysgedd yn parhau i fyrlymu. Coginiwch nes bod y cymysgedd yn dechrau tewychu. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y darn fanila. Yn gwneud tua 3/4 cwpan.

Sut i ddod o hyd i’r llyfr coginio:

Cyhoeddwyd “Llyfr Coginio 100 Mlwyddiant Miss Alabama,” clawr meddal masnach $40, ym mis Mawrth gan Sefydliad Miss Alabama. Ffoniwch 205-871-6276 i archebu neu e-bostiwch [email protected] Bydd y llyfrau hefyd ar gael ym mhob digwyddiad yn ystod wythnos y gystadleuaeth, Mehefin 29-Gorffennaf 2 yn Birmingham. Ewch i dudalen Facebook Miss Alabama am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd “Llyfr Coginio 100 Mlynedd Miss Alabama”, clawr meddal masnach $40, yn 2022 gan Sefydliad Miss Alabama. (Trwy garedigrwydd Sefydliad Miss Alabama)

Mwy am Peggy Elder Butler:

Cafodd ei geni yn Birmingham, ei magu yn Gadsden ac enillodd ei phasiant harddwch cyntaf yn 17 oed. Ym 1946, cafodd ei henwi Miss Gadsden a Miss Zamora Temple, a dod yn ail ym pasiant Miss Alabama yr un flwyddyn. Cafodd ei choroni’n Miss Alabama yn 1947 a’r flwyddyn honno teithiodd i Atlantic City i gystadlu am Miss America.

Clymodd Butler (Peggy Elder bryd hynny) am y safle cyntaf yn rhagbrawf y siwt nofio. Yn ôl adroddiad yn The Gadsden Times, fe wnaeth hi hefyd droi pennau yn y gystadleuaeth gwisg gyda’r nos, gan wisgo ffrog a wisgwyd yn flaenorol gan June Haver yn y ffilm 1947 “I Wonder Who’s Kissing Her Now”.

(Gweler hen luniau o Butler yn ystod ei theyrnasiad fel Miss Alabama yn yr oriel ar frig y post hwn.)

“Ar ôl y pasiant, teithiodd Elder i Efrog Newydd i ddatblygu ei yrfa, ond roedd yn teimlo hiraeth. Dychwelodd i Gadsden a chymerodd safle gyda’r Lady Perfection Mattress Co., gan deithio i’r De-ddwyrain fel ‘Miss Lady Perfection,’” meddai The Gadsden Times. “Bu’n byw yn Cullman am gyfnod, ond dychwelodd i Gadsden i weithio yn y ddinas.”

Bu’n briod â Hoyt L. Butler o Gadsden am fwy na 40 mlynedd. (Bu farw yn 2008 yn 75 oed.)

Mae Butler, sydd bellach yn ei 90au cynnar, yn bwriadu mynychu cystadleuaeth Miss Alabama 2022 yn Birmingham, ynghyd â sawl enillydd arall a fydd yn helpu i ddathlu 100 mlwyddiant y pasiant. Mae cystadlaethau rhagarweiniol wedi’u hamserlennu ar gyfer dydd Mercher i ddydd Gwener, Mehefin 29 trwy Orffennaf 1, yng Nghanolfan Wright Prifysgol Samford. Mae’r rowndiau terfynol wedi’u hamserlennu ar gyfer dydd Sadwrn, Gorffennaf 2, hefyd yng Nghanolfan Wright.

Mwy am Miss Alabama:

Mae gwreiddiau Miss Alabama yn dyddio’n ôl i 1921, er i sefydliad Miss Alabama/Miss America gymryd peth amser i sefydlu’n ffurfiol, ac mae hanes cynnar y pasiant yn cynnwys bwlch o sawl blwyddyn yn ystod y Dirwasgiad Mawr.

Digwyddodd pen-blwydd nodedig Miss Alabama yn 2021 mewn gwirionedd, ond mae’r sefydliad yn dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed eleni. Fe ysgogodd y pandemig coronafirws y gohirio, yn ôl cynrychiolydd Miss Alabama. Oherwydd COVID, roedd yn anodd amserlennu lleoliadau a gwneud cynlluniau eraill ar gyfer digwyddiadau dathlu yn 2021, meddai.

Mae Miss Alabama wedi nodi’r pen-blwydd mewn sawl ffordd eleni, gan gynnwys cyngerdd ym mis Mawrth, cinio ym mis Ebrill a gala ym mis Mai. Mae’r llyfr coginio newydd yn rhan o’r dathliadau.

Crëwyd dau gwiltiau canmlwyddiant hefyd gan ddefnyddio sgwariau crys-T yn cynrychioli themâu cynyrchiadau amrywiol Miss Alabama yn dyddio’n ôl i 1982. Mae’r cwiltiau wedi’u llofnodi gan sawl cyn-enillydd Miss Alabama a byddant yn cael eu dyfarnu i’r cynigydd uchaf. mewn arwerthiant tawel sy’n rhedeg trwy’r cystadlaethau rhagbrawf.

Leave a Comment

Your email address will not be published.