Ydych chi wedi rhoi cynnig ar gwcis Ted Lasso? Dyma’r rysáit blasus

Os oes gennych awydd am fyrbryd. Rhywbeth sy’n flasus, yn felys ac yn rhoi boddhad mawr. Efallai yr hoffech chi roi cynnig ar y cwcis te a menyn! Rwy’n gwybod bod y combo hwn yn hynod boblogaidd ar draws y pwll, sioe deledu Ted Lasso yw o ble y daeth yr ysbrydoliaeth a’r penwythnos hwn fe wnes i’r “cwcis” o’r sioe deledu o’r diwedd.

Pryd oedd y tro diwethaf i chi wirio’ch ffolder cadw?

Ers ymuno ag Instagram rwyf wedi creu ffolderi preifat ar gyfer fy holl hoff ryseitiau, sesiynau ymarfer, crefftau a mwy. Y peth cyntaf i mi ei gadw oedd y cwcis bara byr yn Ted Lasso.

“Cwcis gyda’r Boss”

Dyna beth mae Ted yn eu galw, bob dydd yn cynnig eu danteithion ffres i’w bos, sy’n eu gwneud yn fwy gwastad bob tro. Roeddwn i wedi bod yn crefu am Niwl Lafant Llundain ac roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n bryd rhoi cynnig ar y rysáit cwci bara byr, a ddarganfyddais yn hapus mai dim ond pum cynhwysyn sydd ynddo!

Rysáit Cwcis Bara Byr Ted Lasso trwy AllRecipes

  • 1 cwpan o fenyn heb halen (2 ffyn)
  • 2 gwpan o flawd pob pwrpas
  • ¾ cwpan siwgr gwyn
  • ½ llwy de o halen
  • 1 llwy de o fanila
  1. Cynheswch y popty i 350 gradd F. Irwch ddysgl bobi 9×13 modfedd a leiniwch â phapur memrwn.
  2. Torrwch y menyn yn ddarnau bach a’i roi o’r neilltu nes iddo gyrraedd tymheredd yr ystafell. Mewn powlen fawr o gymysgydd stondin, cyfunwch y blawd, siwgr a halen nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda.
  3. Ychwanegwch y fanila a’r menyn wedi’i dorri, a’i gymysgu dros wres canolig-isel nes ei fod yn friwsionllyd a dim darnau o fenyn ar ôl.
  4. Gwasgwch y toes yn ysgafn i’r ddysgl pobi nes ei fod yn llyfn ar ei ben a phriciwch yr wyneb ychydig ddwsinau o weithiau gyda fforc. Pobwch am 30-35 munud, nes yn frown euraid.

Yr adolygiad

Os nad ydych chi wedi gweld Ted Lasso eto, mae’n rhaid i chi. Rwy’n gwerthfawrogi ei chymeriad hyd yn oed yn fwy a pham ei bod yn pobi’r cwcis hyn. Roedden nhw’n hawdd iawn i’w gwneud, wnes i ddim aros nes bod fy menyn yn cyrraedd tymheredd yr ystafell, fe wnes i ei roi mewn microdon. Rwy’n gwybod, sacrilege, ond maent yn dal i droi allan anhygoel. Dywedodd fy ngŵr mai dyma’r peth gorau rydw i wedi’i bobi iddo eto, rydyn ni wedi bod gyda’n gilydd ers 12 mlynedd felly mae hynny’n sicr yn dweud rhywbeth. Mae hi wrth ei bodd â blasau syml ac mae hyn yn ticio’r blychau i gyd. Blasus, melys a byth mor foddhaol. Y cyfeiliant perffaith i baned o de ac wedi’i wneud â chariad, beth allai fod yn well?

Rysáit Mist Lafant Llundain

Rysáit Cwcis Sglodion Siocled

Rysáit Cwcis Menyn Pysgnau

Rysáit Cyffug Rocky Road

ceviches

lemonêd lelog

Cawl Sboncen Ginger Acorn

pesto ffenigl

Tacos Pesto Gwyn Wy

Y BLT olaf

Bisgedi Ted Lasso a Niwl Lafant Llundain

DARLLENWCH YMLAEN: Ryseitiau 3 Cynhwysion y Gallwch Chi eu Gwneud Ar Hyn o Bryd

50 Cadwyni Bwytai Mwyaf Poblogaidd America

Ymchwiliodd YouGov i’r brandiau bwytai mwyaf poblogaidd yn y wlad, a lluniodd Stacker y rhestr i roi cyd-destun i ddarllenwyr ar y canfyddiadau. Darllenwch ymlaen i weld yr amrywiaeth eang a dargyfeiriol o fwytai yn yr Unol Daleithiau; efallai hyd yn oed ddod o hyd i ffefryn neu ddau.

Dyma 50 o’ch hoff gadwyni manwerthu nad ydyn nhw mwyach.

EDRYCH: Dyma 30 o fwydydd sy’n wenwynig i gŵn

I baratoi ar gyfer digwyddiad posibl, sicrhewch fod rhif ffôn eich milfeddyg wrth law bob amser, ynghyd â chlinig ar ôl oriau y gallwch ei ffonio mewn argyfwng. Mae gan Ganolfan Rheoli Gwenwyn Anifeiliaid ASPCA linell gymorth hefyd y gallwch chi ei ffonio (888) 426-4435 fel cyngor.

Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r holl feddyginiaethau hyn, yr iachâd gorau ar gyfer gwenwyn bwyd yw ei atal yn y lle cyntaf. Er mwyn rhoi syniad i chi o ba fwydydd dynol all fod yn beryglus, mae Stacker wedi creu sioe sleidiau o 30 Bwydydd Cyffredin i’w Osgoi. Cymerwch olwg i weld a oes unrhyw rai sy’n eich synnu.

Pam mae gan gathod wisgi? Pam maen nhw’n meow? Pam maen nhw’n napio cymaint? Ac atebion i 47 cwestiwn arall am gathod bach:

Pam maen nhw’n mew? Pam maen nhw’n napio cymaint? Pam fod ganddyn nhw fwstas? Mae cathod, a’u babanod annwyl, a elwir yn gathod bach, yn greaduriaid dirgel. Eu perthnasau mwy, wedi’r cyfan, yw rhai o’r anifeiliaid mwyaf cyfriniol a marwol ar y blaned. Fodd bynnag, mae gan lawer o gwestiynau sy’n ymwneud â chathod domestig atebion cwbl resymegol. Dyma gip ar rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sy’n ymwneud â chathod bach a chathod, a’r atebion y mae cariadon cathod yn chwilio amdanynt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.