Ydych chi’n caru siocled? Rhowch gynnig ar yr 8 rysáit pwdin unigryw hyn o bedwar ban byd

O gacen haenog decadent i arroz con leche feddw, mae bwydlenni ar draws ffiniau yn cynnwys danteithion blasus sy’n tynnu sylw at goco. Dyma ganllaw i bwdinau siocled unigryw, gyda ryseitiau hawdd eu dilyn.

Gwyddom erioed fod siocled yn globetrotter. Yn ôl y chwedl, creodd y Mayans y cynhwysyn annwyl hwn yn ddiod pefriog am y tro cyntaf a defnyddiodd yr Aztecs ef fel arian cyfred cyn iddo gael ei ddwyn i Sbaen gan y fforiwr Hernán Cortés. Yn fuan daeth o hyd i le yn nythfeydd Ynysoedd y Philipinau ac ar fwydlenni tai brenhinol Ffrainc.

Dros y blynyddoedd, mae nodau priddlyd, ychydig yn chwerw, a chnau cacao wedi’u hymgorffori mewn nifer o bwdinau blasus, gyda phob gwlad yn ychwanegu ei thro unigryw ei hun i’r hyfrydwch. Rydyn ni wedi llunio’r ryseitiau pwdin siocled unigryw hyn sy’n dod â blasau’r byd i’ch plât.

Cewch flas o’r byd drwy’r ryseitiau pwdin siocled unigryw hyn.

Brigadydd: Brasil

Credwyd bod y pwdin Brasil annwyl hwn wedi’i greu gyntaf ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Yn ôl y stori, penderfynodd y gwleidydd Eduardo Gomes, yr oedd ei safle milwrol yn Brigaderio, redeg am arlywydd ac roedd ei ymgyrch yn cynnwys cynnig anrheg melys i’r cyhoedd.

Gan fod llaeth a siwgr wedi’u dogni’n drwm, defnyddiwyd cyfuniad o goco, llaeth cyddwys wedi’i felysu, menyn, a sglodion siocled yn lle hynny. Heddiw, mae’r pwdin yn aml yn cael ei weini mewn cwpanau candy papur neu bowlen fach ac mae’n eithaf poblogaidd gydag oedolion a phlant fel ei gilydd. Y rhan orau? Mae’n hawdd ei baratoi.

cacen sacher: Awstria

Efallai mai un o’r pwdinau mwyaf unigryw yn y byd, mae’r rysáit cacen sbwng siocled dwy haen hon hefyd yn galw am jam bricyll a gwydredd siocled. Priodolir tarddiad y danteithion i brentis cogydd 16 oed, Franz Sacher, a greodd y melysion i greu argraff ar Ganghellor Talaith Awstria, Von Metternich a’i westeion ym 1832.

Credir bod y rysáit wreiddiol yn gyfrinach sydd wedi’i chadw’n dda, sy’n hygyrch i melysyddion yn unig yn y Hotel Sacher yn Fienna. Fodd bynnag, mae ryseitiau clasurol eraill yn galw am wyau, siwgr eisin, couverture siocled tywyll, siwgr powdr, bricyll, a blawd. Gweinwch eich creadigaeth gyda hufen chwipio i gael profiad dilys.

Cacen Coedwig Ddu: Yr Almaen

Mae haenau o siocled, hufen chwipio, a cheirios yn ffurfio’r rysáit pwdin blasus hwn sy’n eithaf poblogaidd yn yr Almaen. Mae’n bosibl bod y gacen wedi deillio ei henw o ranbarth y Goedwig Ddu yn y wlad, sy’n adnabyddus am ei cheirios tarten a’i gwirodydd. Mae ryseitiau’n aml yn cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ac mae’r fersiwn draddodiadol hefyd yn galw am Kirschwasser, gwirod ceirios. Wedi dweud hynny, pan fyddwch mewn pinsied gallech fasnachu hwn am rum. I gael cyffyrddiad dilys, addurnwch eich cacen gyda sglodion siocled a cheirios ffres.

Havregrynskugler: Denmarc

Mae’r danteithion Sgandinafaidd poblogaidd hyn i’w cael mewn marchnadoedd pen-blwydd a Nadolig ac maent ychydig yn llai na phêl golff. Er eu bod yn edrych fel tryfflau, mae ganddyn nhw eu blas a’u gwead unigryw eu hunain. Mae ei darddiad yn dyddio’n ôl i’r Ail Ryfel Byd pan wnaeth dogni bwyd a phrinder blawd gwenith wthio cogyddion cartref i fod yn greadigol a chwilio am eilyddion.

Mae pob brathiad yn cynnig cyfuniad blasus o flawd ceirch (neu gacen dros ben), siwgr, coffi, coco, menyn, siwgr fanila, ac ysgeintiadau (neu gnau coco wedi’u rhwygo). Mae rwm, almon, fanila, hanfod mintys, yn ogystal â sudd oren ac aeron wedi’u rhewi-sychu hefyd yn gyffredin. Mae’r pwdin yn blasu orau pan gaiff ei weini â choffi ac nid oes angen ei bobi. Peidiwch ag anghofio rhewi’ch creadigaeth am awr os ydych chi’n mwynhau’r amrywiad anoddach o’r candy.

Champorado: Philippines

Gwyddys bod uwd a siocled yn fwydydd cysurus. Dewch â nhw at ei gilydd ac fe gewch chi gwtsh cynnes mewn powlen. Mae Philippine Champorado yn cael ei fwyta fel byrbryd neu frecwast a dim ond pum cynhwysyn sydd ei angen: reis gludiog, tablea (disgiau siocled), siwgr, llaeth anwedd, a dŵr. Gallwch hefyd ddisodli’r bwrdd gyda bariau siocled tywyll.

Gellir olrhain tarddiad y rysáit hwn yn ôl i’r fasnach galeon a gyflwynodd flasau siocled poeth Mecsicanaidd i Ynysoedd y Philipinau. Dros amser, cyfnewidiodd pobl leol y toes yn y rysáit wreiddiol am reis gludiog am eu creadigaeth unigryw eu hunain. Heddiw, mae cymysgeddau mewn bocsys a bariau siocled arbenigol yn cael eu gwerthu mewn siopau ledled y wlad ar gyfer chwipio champorado gartref. Fodd bynnag, mae’r rysáit hwn yn eithaf agos at y fersiwn ddilys.

Chocoflan: Mecsico

Tra’n bod ni ar y testun o Fecsico, byddwn i’n esgeulus i beidio â sôn am y cyfuniad unigryw hwn o bwdinau poblogaidd y wlad: cacen siocled a fflan fanila. Mae’r chocoflan yn sefyll allan gyda haenau o’r ddwy candi a llond bol o garamel. Credir iddo gael ei ysbrydoli gan flasau a choginio lleol y Ffrancwyr, a ymsefydlodd yn Ne America ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Mae cyfarwyddiadau clasurol yn galw am arllwys y cymysgedd cacennau i mewn yn gyntaf, ac yn ystod y broses pobi, mae’r cymysgedd yn codi’n hudol i’r brig, gan roi ei enw poblogaidd i’r pwdin, “y gacen amhosibl.” Mae’r rysáit yn galw am gynhwysion maddeuol fel llaeth anwedd, caws hufen ac wyau. Mae pupur chili a cardamom yn cael eu hychwanegu at y cymysgedd ar gyfer cic sbeislyd.

Claddkaka: Sweden

Yn drwchus, yn gooey, ac yn hyfryd, mae’r gacen siocled hon yn cynnwys cynhwysion syml fel wyau, blawd, siwgr, hanfod fanila, a siwgr cnau coco. Mae’r rysáit yn syml, a’r wobr yw tu allan crisp gyda chanolfan feddal, gooey, tebyg i frownis.

Mae cryn ddadlau ynghylch tarddiad y gacen hon, ond mae damcaniaeth boblogaidd yn nodi iddi gael ei chreu yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan oedd yn anodd dod o hyd i bowdr pobi yn Sweden. Mae’r enw ei hun yn deillio o’r gair Swedeg “kladdig,” sy’n cyfieithu i “gludiog” neu “llanast.” Y dyddiau hyn, mae’n eithaf poblogaidd yn siopau crwst y wlad. I dorri trwy gyfoeth y siocled, gallwch ychwanegu ychydig o aeron, creme fraiche, neu ffrwythau sitrws fel garnais.

Brunsli: y Swistir

Byddai unrhyw grynodeb o siocledi yn anghyflawn heb ddanteithion Swisaidd. Mae gan y wlad, sy’n fwyaf adnabyddus am ei chasgliad benysgafn o siocledi, lu o bwdinau siocled i roi cynnig arnynt, o gacennau i bwdinau. Mae Brunsli yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd ac mae’n cael sylw mewn poptai, calendrau Adfent a marchnadoedd Nadolig.

Credir bod ei darddiad yn dyddio’n ôl i’r 1700au, pan gafodd cwcis sglodion siocled eu cynnwys mewn priodasau a’r rhan fwyaf o ddathliadau eraill. Mae’r cwcis trwchus, cyfoethog a chnolyd yn cynnwys almonau, siocled, croen oren a sbeisys. Maent hefyd yn naturiol heb glwten a chynnyrch llaeth!

Delwedd dan Sylw: Trwy garedigrwydd @worldfoodtravelsassn/Instagram; Delwedd dan Sylw: Trwy garedigrwydd Shutterstock

Leave a Comment

Your email address will not be published.