Ymagwedd Arbed Amser at Gyw Iâr Menyn Hufennog

Gan ei fod yn hanner Eidalaidd a hanner Indiaidd, mae Adam D’Sylva yn galw cyw iâr menyn yn “Bolognese Indiaidd” yn annwyl. “Dyma’r cyri mwyaf hygyrch,” meddai. “Mae’n feddal iawn a gellir ei fwyta unrhyw bryd.”

Fel y perchennog bwyty y tu ôl i Coda, Lollo, a’r Tonka a ysbrydolwyd gan India (lle mae cyw iâr menyn yn ddysgl nodweddiadol), mae D’Sylva yn gwybod pa mor gysurus ydyw. Yn ei fwytai a gartref, mae’n cyflymu’r broses goginio gyda Thermomix.

Yn ogystal â gallu rhostio, malu a phwyso popeth mewn un bowlen, gall ei ddull “cymysgu” greu sawsiau sidanaidd-llyfn a phiwrî yn hawdd.

“Fyddwn i ddim yn dweud ei fod yn cymryd lle cogydd, ond mae fel cael cogydd yn y gegin,” meddai. “I bobl sy’n jyglo sawl peth amser cinio, gallwch chi ei wisgo a bydd yn dweud wrthych pryd mae’n barod.”

Mae’r rysáit cyw iâr menyn hwn yn dechrau trwy farinadu’r cluniau cyw iâr mewn iogwrt, sudd lemwn, a phast tandoori am o leiaf 20 munud, yn ddelfrydol dros nos. Gallwch hyd yn oed friwlio neu grilio’r cyw iâr cyn ei farinadu ar gyfer y mwg tandoor hwnnw. Y naill ffordd neu’r llall, bydd yr iogwrt yn tendro’r cig cyn y broses goginio.

Gweinwch gyw iâr menyn gyda’ch dewis o reis (mae’n well gan D’Sylva basmati). Ychwanegwch ychydig o cilantro ffres a roti cynnes, ac mae gennych ddysgl gysurus a fydd yn denu ffrindiau a theulu.

“Mae’n ffordd hawdd o ddod â blas o India i’ch cegin,” meddai D’Sylva. “Ac mae’n ail orau i ddod i Tonka a bwyta ein cyw iâr menyn.”

Cyw iâr menyn hufennog sy’n arbed amser
am 6
Amser paratoi a choginio: 75 munud

Cynhwysion:
800g o ffiledau clun cyw iâr, pob clun wedi’i dorri’n 8 darn
30g o sudd lemwn
¼ llwy de o halen
150g iogwrt plaen
120 g o basta tandoori
Olew, i saim

saws menyn
2 lwy de o hadau cwmin
2 lwy de o hadau coriander
2cm sinamon
1 cod cardamom du
1 llwy de o hadau ffenigrig
45g o fenyn
1-2 winwnsyn euraidd (tua 180g), wedi’u haneru
20g past sinsir
10g past garlleg
1 llwy de o halen
2 tsili gwyrdd hir ffres, wedi’u tocio a’u haneru (dewisol)
20 sbrigyn coriander ffres: dail, coesynnau a gwreiddiau, wedi’u torri’n draean, ynghyd â dail ychwanegol ar gyfer addurno
400g o domatos cyfan tun
70 ml o ddŵr
70g o cashiws, ynghyd â rhai ychwanegol ar gyfer garnais
40g o fenyn heb halen
1 llwy de garam masala
100 g o hufen hylif

Dull:
Rhowch bowlen ar gaead powlen Thermomix a phwyswch y cyw iâr a’r sudd lemwn. Trowch i gyfuno. Rhwbiwch halen dros gyw iâr. Rhwbiwch yr iogwrt a’r marinâd tandoori ar y cyw iâr. Gorchuddiwch â lapio plastig a’i roi yn yr oergell i farinadu am o leiaf 20 munud neu dros nos.

Pan fydd y cyw iâr wedi’i farinadu, cynheswch rac y popty. Leiniwch hambwrdd pobi (30 x 40 cm) â ffoil alwminiwm, yna saim ag olew a’i roi o’r neilltu. Rhowch y cyw iâr mewn padell wedi’i baratoi a’i grilio am 8 munud, gan ei droi ar ôl 3-4 munud, nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo a bod yr ymylon wedi duo ychydig. Oerwch ychydig.

Rhowch hadau cwmin, hadau coriander, sinamon, pod cardamom a hadau fenugreek mewn powlen gymysgu a thostiwch 2 funud/120°C/cyflymder 1 yn Thermomix. Gadewch i oeri mewn powlen gymysgu 1 munud, yna cymysgwch 1 munud/cyflymder 10. Trosglwyddwch i bowlen a’i neilltuo. Peidiwch â glanhau’r cynhwysydd cymysgu.

Rhowch ghee, winwnsyn, past sinsir, past garlleg, halen, tsilis (dewisol) a hanner y coriander ffres mewn powlen gymysgu yna torrwch 3 eiliad/cyflymder 7. Crafwch ochrau’r bowlen gymysgu gyda sbatwla gwydr a choginiwch 10 munud/100° C. / cyflymder 1, heb fesur cwpan. Ychwanegwch y cymysgedd sbeis, gan osgoi llafnau a choginiwch 1 munud/100°C/cyflymder 1. Crafwch ochrau’r bowlen gymysgu gyda sbatwla.

Ychwanegu tomatos, dŵr a cashiws a’u coginio 7 munud/100°C / cyflymder gwrthdroi / ysgafn, gan roi’r fasged fudferwi yn lle’r cwpan mesur ar gaead y bowlen gymysgu.

Ychwanegwch 20g o fenyn a’r coriander sy’n weddill a chymysgwch 30 eiliad/cyflymder 4-8, gan gynyddu’n raddol y buanedd o fuanedd 4 i 8.

Ychwanegu cyw iâr wedi’i farinadu a garam masala. Cymysgwch yn ysgafn gyda sbatwla, yna coginiwch 5 munud/90°C/cefn/cyflymder 1 neu nes bod cyw iâr wedi twymo drwodd. Addaswch y sesnin yn ôl yr angen.

Ychwanegwch yr hufen a’r 20 g o fenyn sy’n weddill.

Cymysgwch yn ysgafn gyda sbatwla, yna coginiwch 2 funud/90°C/gwrthdro/cyflymder 1 nes bod menyn wedi toddi. Addurnwch gyda cashews ychwanegol a dail coriander. Gweinwch gyda’ch dewis o reis.

Cynhyrchir yr erthygl hon gan Broadsheet mewn cydweithrediad â Thermomix.

Leave a Comment

Your email address will not be published.