Ymddeolwr Tupelo yn rhannu amser rhwng coginio a chwrs golff | cogydd yr wythnos

TUPELO – Pan oedd Bob Baughn yn tyfu i fyny yn Hattiesburg, roedd ganddo fwy o ddiddordeb mewn bwyta bwyd na’i goginio.

Ond ar ôl graddio o Brifysgol Southern Mississippi, dechreuodd chwarae o gwmpas yn y gegin ychydig.

“Roedd yn bethau hawdd ar y dechrau, fel hamburgers, goulashes, cawliau,” meddai Baughn, 77. “Yna es i mewn i bethau eraill. Rydw i wedi bod yn coginio ers dros 50 mlynedd.”

Ymddeolodd Baughn, a symudodd i Tupelo ym 1978, yn 2011 o Tower Automotive a gweithiodd i JESCO am 20 mlynedd cyn hynny. Mae ef a’i wraig, Stephanie, yn rhannu dau o blant, dau wyrion, gor-ŵyr, a chi bach gwyn o’r enw Bogey.

“Nawr fy mod i wedi ymddeol, rydw i naill ai ar y cwrs golff neu yn y gegin,” meddai. “Gall Stephanie goginio, ond mae’n well ganddi lanhau, felly mae gennym ni gytundeb.”

“Mae ganddo anrheg ar gyfer coginio a dydw i ddim,” meddai Stephanie, a fu’n gweithio fel ysgrifennydd yn Eglwys y Bedyddwyr Harrisburg am bron i 25 mlynedd. “Rwy’n coginio’r holl brydau gwyliau. Rwyf am wneud y dresin a’r tatws melys gyda’r trimins i gyd. Mae’n camu’n ôl ac yn gadael i mi wneud hynny.”

Mae Baughn yn dangos ei fod yn coginio o leiaf dair neu bedair gwaith yr wythnos, a haf nodweddiadol yw ffrio stecen gwlad, pys cregyn porffor, okra wedi’i ffrio neu sboncen cnau menyn, tomatos wedi’u sleisio a bara corn Mecsicanaidd. Gweddill yr wythnos, mae gan y cwpl fwyd dros ben, neu rywbeth hawdd, fel hambyrgyrs.

“Fy hoff fwyd yw byrgyr caws da gyda sglodion,” meddai. “Mae’n anodd curo byrgyr caws da.”

Daw llawer o’r ryseitiau a geir ar gylchdro bwydlenni rheolaidd Baughn o weinidogaeth eglwys y mae’n ymwneud â hi o’r enw Mountain TOP, neu Brosiect Allgymorth Tennessee.

“Mae ganddyn nhw lawer o gogyddion da yno,” meddai. “Byddwn i’n mynd i mewn a dechrau sgwrs, a bydden nhw’n rhoi’r rysáit i mi. Mae ganddyn nhw fwyd da iawn.”

Mae Baughn yn hoffi gwylio Trisha Yearwood a Ree Drummond, aka The Pioneer Woman, ar y Rhwydwaith Bwyd, ond nid yw’n hoffi sioeau cystadleuaeth fel “Guy’s Grocery Games.”

“Rwy’n hoffi’r rhai sy’n dysgu rhywbeth i chi am goginio,” meddai.

Nid yw Baughn yn rhoi cynnig ar ryseitiau newydd yn aml iawn, efallai unwaith bob cwpl o fisoedd.

“Be dwi’n hoffi ei wneud yw mynd allan i fwyta a cheisio dod adref a dyblu’r hyn oedd gen i,” meddai. “Hanner yr hwyl yw ceisio darganfod beth sydd y tu mewn.”

YDYCH CHI’N GWYBOD COGYDD DA? Anfonwch eich enwebiadau at Ginna Parsons, Cogydd yr Wythnos, Blwch Post 909, Tupelo, MS 38802. Neu gallwch ffonio (662) 678-1581 neu e-bostio [email protected]

CHILI CYWIR GWYN

Gall 1 chilies gwyrdd wedi’u torri, wedi’u draenio

3 llwy fwrdd o flawd amlbwrpas

2 gans Ffa Great Northern neu ffa glas tywyll, heb eu draenio

1 1/2 cwpan cyw iâr wedi’i goginio’n fân

Caws wedi’i gratio, hufen sur a saws, i’w addurno

Mewn sgilet neu sosban fawr, coginiwch winwnsyn mewn olew olewydd nes ei fod yn dryloyw. Ychwanegwch chiles, blawd a sesnin. Coginiwch am ychydig funudau, yna ychwanegwch y ffa a’r cawl a dod â nhw i ferwi. Lleihau gwres a mudferwi nes tewhau. Ychwanegwch y cyw iâr a choginiwch dros wres isel am tua 30 munud. Gweinwch mewn powlenni a rhowch gaws wedi’i gratio, hufen sur a salsa ar ei ben, os dymunir.

KING RANCH PAN CYWIRO

1 can o hufen o broth cyw iâr

1 can o hufen o gawl madarch

1 pecyn (12 owns) sglodion tortilla

3 cwpan o fronnau cyw iâr wedi’u coginio a’u deisio

1 pupur glas gwyrdd, wedi’i dorri

2 gwpan o gaws Cheddar wedi’i gratio

1 1/2 llwy de o bowdr chili

Cyfunwch gawl cyw iâr, cawl madarch, cawl a thomatos. Gosod o’r neilltu.

Mewn padell bas 3 chwart wedi’i iro’n ysgafn, haenwch hanner y tortillas, hanner y cyw iâr, hanner y winwnsyn, hanner y pupur cloch a hanner y caws. Arllwyswch hanner y cymysgedd cawl dros y cyfan. Ailadrodd haenau. Chwistrellwch gyda phowdr chili a halen garlleg a’i bobi ar 350 gradd am 30 i 45 munud.

Cawl Cyw Iâr A TORTILLA

2 i 4 hanner bronnau cyw iâr

1 paced fajita neu taco sesnin

1 can ffa du, wedi’i ddraenio

1 gall ffa chili, wedi’i ddraenio

1 can o ŷd cnewyllyn cyfan (dewisol)

1 can o broth cyw iâr (dewisol)

Caws wedi’i gratio a hufen sur, i’w addurno

Berwch cyw iâr nes ei wneud. Tynnwch o’r pot a gadewch iddo oeri. Torrwch y cyw iâr a’i ddychwelyd i’r pot stoc. Ychwanegwch salsa, sesnin fajita, powdr chili, winwns, ffa ac ŷd, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Os nad oes digon o broth ar ôl o goginio’r cyw iâr, ychwanegwch dun o broth cyw iâr. Coginiwch dros wres canolig-uchel am tua 15 munud, yna gostyngwch y gwres i ganolig a mudferwch 15 i 20 munud arall.

Pan fyddwch yn barod i’w weini, rhowch ychydig o sglodion tortilla ar waelod powlen. Gweinwch gawl dros sglodion. Addurnwch gawl gyda chaws wedi’i gratio a hufen sur, os dymunir.

BOB’S MEXICAN CORN BARA

1 cwpan blawd corn hunan-godi

1 cwpan caws cheddar wedi’i gratio

Pupurau Jalapeno, wedi’u hadu a’u torri

1 can (14 owns) corn arddull hufen

Gorchuddiwch waelod sgilet haearn bwrw gydag ychydig o olew. Rhowch y sosban yn y popty ar 350 gradd nes bod yr olew yn boeth iawn.

Mewn powlen, cyfunwch y blawd corn, wyau, olew, caws, winwnsyn, jalapeños, corn, a halen. Defnyddiwch gymysgydd i wneud yn siŵr bod y cymysgedd yn llyfn.

Arllwyswch y cytew i mewn i sgilet poeth a’i bobi ar 350 gradd am 45 i 60 munud, neu nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yn y canol yn dod allan yn lân. Gadewch i oeri am ychydig funudau, yna trowch y bara corn drosodd ar blât a’i dorri’n lletemau.

CYWIR GYDA HADAU POPPI

4 cwpan o gyw iâr wedi’i goginio a’i friwgig wedi’i sesno â phupur lemwn

1 can mawr o hufen o gawl madarch

1 tun mawr o hufen cyw iâr

1 cracers clwb llawes, wedi’i falu

Mewn powlen fawr, cyfunwch friwgig cyw iâr, hufen sur, a chawliau. Arllwyswch y gymysgedd i sosban 9×13 modfedd wedi’i iro.

Cyfunwch y cwcis wedi’u malu â digon o fenyn wedi’i doddi fel bod y briwsion prin yn llaith. Ysgeintiwch y cymysgedd briwsionyn dros y cymysgedd cyw iâr. Ysgeintiwch hadau pabi.

Gorchuddiwch y badell gyda ffoil a phobwch ar 350 gradd am 25 i 30 munud neu nes bod y sosban yn fyrlymus.

MYSGOEDD BOB

1 bocs (8 owns) madarch

Mewn sgilet fawr, cyfunwch fenyn, saws soi, garlleg, gwin a winwnsyn. Ffriwch am 10 munud. Ychwanegu madarch a mudferwi am 1 awr neu hyd nes y madarch yn dyner.

PEANUT

Mewn sgilet haearn bwrw, cyfunwch y siwgr, surop corn, a dŵr. Dewch â’r gymysgedd i ferwi, yna ychwanegwch y margarîn. Cymysgwch yn aml nes bod y gymysgedd yn cyrraedd 230 gradd ar thermomedr candy. Ychwanegu cnau daear amrwd a pharhau i droi nes bod y tymheredd yn cyrraedd 305 gradd.

Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y soda pobi yn gyflym. Cymysgwch yn dda a’i arllwys i mewn i hambwrdd pobi. Wrth i’r brau oeri, ymestynnwch nes ei fod yn denau trwy godi a thynnu’r ymylon gyda dwy fforc. Rhowch yn yr oergell am ychydig funudau i oeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published.