Ymwelwch â Kwik Trip a bwyta cyw iâr cyfan yn y golchiad ceir

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Ewch i Kwik Trip a Bwyta Cyw Iâr Cyfan yn y Golchfa Ceir

Llun: jose wussow

Am ei holl fratiau, ceuled caws, a physgod wedi’u ffrio, mae’r Midwest Uchaf yn colli allan ar rai o brif gynheiliaid coginio’r genedl. Prin fod Waffle House yn beth yn y rhan hon o’r wlad, ac nid yw’r gystadleuaeth rhwng Wawa a Sheetz yn fawr mwy na sibrydion am wrthdaro pell. Ond o ran hwylustod bwyta gorsaf nwy 24/7, mae gennym ein brenin ein hunain ar y ffordd: yr eicon Kwik Trip annwyl.

A gadewch i mi ddweud wrthych fod y siopau hyn Ym mhobman. Yn ôl gwefan y cwmni, mae mwy na 800 o unedau yn gweithredu o dan frand Kwik Trip/Kwik Star.Mae eu cyrhaeddiad yn ymestyn dros dri talaith: Iowa, Minnesota a Wisconsin, ac er y gellir priodoli eu llwyddiant i lawer o bethau (bargeinion tanwydd da, da ). golchi ceir, ac ystafelloedd gwely yn gyfreithlon lân), byddwn i’n dweud mai’r bwyd sydd wedi goddiweddyd Kwik Trip. i ben y domen.

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Ewch i Kwik Trip a Bwyta Cyw Iâr Cyfan yn y Golchfa Ceir

Llun: jose wussow

Mae bwydlen Kwik Trip yn amrywiol ac yn newid yn barhaus.

Mae Kwik Trip wedi cynnig brechdanau brecwast a thoesenni am gyhyd ag y gallaf gofio. Mae’r dewisiadau becws a choffi bob amser wedi bod yn gryf, gydag enw fel y gorau o opsiynau gorsaf nwy. Gallwch hyd yn oed brynu bagiau o ffa llofnod “Café Karuba” i’w bragu gartref, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae peiriannau newydd ar gyfer diodydd wedi’u rhewi a smwddis wedi ymddangos wrth ymyl yr arolygon barn.

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Ewch i Kwik Trip a Bwyta Cyw Iâr Cyfan yn y Golchfa Ceir

Llun: jose wussow

Pan ddysgais i yrru, dechreuodd Kwik Trip hefyd weini byrgyrs caws chwarter pwys. Ehangodd pethau o’r fan honno, gyda rhodenni poeth yn cymryd mwy a mwy o le manwerthu. Nawr, gallwch chi fynd ar Daith Kwik a dewis o fyrgyrs brecwast, burritos, brechdanau asennau, a digonedd o ffrwythau a llysiau ffres. A thra Casey’s mae’n bosibl y Pinacl pitsa gorsaf nwy, Nid yw Kwik Trip ymhell ar ei hôl hi. Gallwch gael eich cacen mewn tair ffordd: wtwll, gan y sleisen neu i fynd a phobi. Mae hyd yn oed pizza brecwast.sydd fel arfer yn gyfreithlon.

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Ewch i Kwik Trip a Bwyta Cyw Iâr Cyfan yn y Golchfa Ceir

Llun: jose wussow

Y siop hefyd wedi Oergelloedd yn cynnwys cigoedd ac amrywiaeth o gynnyrch. Gallai hyn fod yn rhywbeth cyffredin mewn rhannau eraill o’r wlad, ond pan fydd y thermomedr yn gostwng o dan sero, mae’n wych gallu cydio afocados ffres ynghyd â’r bagiau cychwynnol hynny o halen.

Ond reid olaf kwik Efallai mai menter y fwydlen yw’r mwyaf diddorol. Yn ogystal â thatws stwnsh, sglodion stêc, a phrydau aml-ddarn, gallwch nawr brynu cyw iâr rotisserie cyfan. mewn gorsaf nwy!

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Ewch i Kwik Trip a Bwyta Cyw Iâr Cyfan yn y Golchfa Ceir

Llun: jose wussow

Rhyfeddod pur $5 Kwik Trip Rotisserie Cyw Iâr

Felly, datgeliad llawn, Nid wyf erioed wedi rhoi cynnig ar un o dai stecen enwog Costco. ieir.Ond rhwng blynyddoedd o wasanaeth bwyd ad coginio cartref, amrywiol ffermydd rotisserie cylchdroi Mae cyw iâr wedi mynd trwy fy nghegin. Dwi’n nabod fy ffordd o gwmpas aderyn, ac mae gan Kwik Trip un reit dda.

Mae’r cwmni’n cynnig prydau arbennig dyddiol, ond cyw iâr yw dydd Llun: $4.99 y pen. Mae’r pecynnu yn dangos yn glir bod y rhain rhostwyr yn cyrraedd tua 2 pwys, 12 owns, aa dangosodd fy nghegin fod hyn fwy neu lai yn wir. Mewn gwirionedd mae’n well gen i gyw iâr llai, gan fy mod yn gweld y cig ychydig yn fwy tyner. Maent hefyd yn gwneud synnwyr busnes da, gan ei bod yn haws gyrru allan y stormydd pan mai’r nod yw bwydo’r llu. Reit, pob cyw iâr Efallai Ni fydd yn bwydo teulu o bedwar, ond ni fydd llawer o brydau $5.

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Ewch i Kwik Trip a Bwyta Cyw Iâr Cyfan yn y Golchfa Ceir

Llun: jose wussow

Rwy’n amcangyfrif bod fy sampl prawf yn ôl pob tebyg yn y gwresogydd am tua awr. Roedd y croen yn flasus, y cig tywyll yn suddlon, a’r bronnau’n flasus, os nad yn rhy suddiog. Dyna fwy neu lai yr hyn yr wyf yn ei ddisgwyl gan y rhain, gan fod y suddion mewnol yn tueddu i ddraenio i waelod y gragen. Ond mae hynny’n iawn, gan y gallwch chi dipio’r cig yno os dymunwch. Roedd fy enghraifft hefyd ychydig yn hallt, sydd yn onest, mae’n well gen i mewn cyw iâr na wnes i ei baratoi.

Oedd e werth $5? O, gallwch chi betio. Heck, daeth fy un i â phecyn rhad ac am ddim o fagels hefyd. Ar y cyfan, mae’r ieir hyn yn cynrychioli buddugoliaeth arall i Kwik Trip a’i un ef bwydlen sy’n ehangu o hyd. Mae’n storfa hudolus ar gyfer y tir ymarferol, ac edrychaf ymlaen at beth bynnag yw siop gyfleustra’r orsaf nwy hon. Mae’n cynllunio ymlaen llaw.

Leave a Comment

Your email address will not be published.