Yn 17 oed, mae Cory Nieves yn rhedeg busnes cwci llwyddiannus ‘Mr. Cwcis Cory

Mae cracer miniog yn mwynhau melyster llwyddiant.

Entrepreneur dwy ar bymtheg oed Cory Nieves yn eistedd wrth y llyw Mr Cory’s Cookies, o ansawdd uchel, siop cwci holl-naturiol sydd wedi bod yn ddim byd ond proffidiol. Mae Mr Cory’s Cookies yn cynnig ryseitiau cwci gwreiddiol fel Double Dark, Oatmeal Raisin, Siwgr a mwy yn dod yn fuan.

yr harlem brodorol sefydlodd y Cracer consortiwm pan nad oedd ond yn 6 oed, ar ôl cwyno wrth ei fam, Lisa Howard, ei fod wedi blino mynd ar y bws i’r ysgol ac eisiau prynu car yn lle hynny, yn ôl ei gwefan.

Arweiniodd hynny at Nieves i werthu siocled poeth yn nhref Englewood i godi arian i brynu car newydd i’w mam.

Yn fuan, gan ryddhau ei angerdd entrepreneuraidd wrth adeiladu’r busnes, ysbrydolodd Howard ef i barhau i werthu siocled poeth ar gyfer cronfa coleg. Wedi’i ysgogi gan ymroddiad, ehangodd Nieves ei busnes a dechreuodd werthu lemonêd a chwcis yn ogystal â siocled poeth. Roedd y cwpl hyd yn oed wedi dysgu hanfodion pobi ac yn fuan dechreuodd roi cynnig ar ryseitiau cwci gwreiddiol.

“Er bod hyn i gyd wedi dechrau fel ffordd i fab helpu ei fam, mae wedi mynd yn llawer mwy. Rwy’n gwybod ei bod hi’n anodd i blant heb dad, ond mae ganddo egni a dycnwch sy’n ei atal rhag rhoi’r gorau iddi. Mae’n gwthio drwy’r pethau i fyny ac i lawr o hyd. Pan welaf fy mab, rwy’n gweld fy hun,” meddai Howard yn a cyfweliad gyda afrotech.

“Fe ddechreuon ni wneud bisgedi gartref, ond wrth gwrs roedd yn rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n cyrraedd safonau iechyd. Yna fe wnaethom lefelu a sicrhau cegin fasnachol a nawr rydym yn masgynhyrchu ein cynnyrch yn genedlaethol,” rhannodd Nieves.

Mae Mr. Cory’s Cookies wedi cael llwyddiant ar silffoedd Aetna, Barney’s, Bloomingdales, Citibank, J. Crew, Macy’s, Mercedes-Benz, Pottery Barn, Ralph Lauren, TOMS, Viacom, Whole Foods, Williams-Sonoma, ac yn fwyaf diweddar, wedi bod yn gysylltiedig â lemon marcus.

“Pan mae pobl yn ein gweld ni ar y teledu neu’n darllen amdanon ni mewn cylchgronau neu ar gyfryngau cymdeithasol, dim ond un ochr maen nhw’n ei weld ac yn cymryd mai dim ond tîm tad-mab hapus ydyn ni ac mae’r cyfan yn hawdd,” meddai Howard. “Ond dwi yma i ddweud wrthoch chi dyw hynny ddim yn wir, yn enwedig pan fo’ch plentyn yn seleb sydd hefyd yn ei arddegau! Ar ddiwedd y dydd, ni fyddwn yn newid pethau ar gyfer y byd. Rydyn ni’n dal i wthio, rydyn ni’n dal i freuddwydio, rydyn ni’n dal i adeiladu ac rydyn ni’n dal i wneud, waeth beth. Dyna’r unig ffordd y gwn i gadw ein cwmni’n iach.”

Mae’r tycoon cwci ifanc yn gobeithio mynd i’r coleg a dod yn fuddsoddwr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.