Yn 25 oed, mae ‘My Way’ Usher yn Cael Dathliad Hufen Iâ Fegan Trwy garedigrwydd Jermaine Dupri

Eleni, cân ac albwm eiconig Usher Fy ffordd mae hi’n troi’n 25 ac mae ‘na flas hufen iâ fegan sy’n berffaith ar gyfer dathlu’r penblwydd. Y rheswm am hynny yw mai’r chwedl gerddorol Jermaine Dupri a gynhyrchodd y gân a’r albwm ar gyfer Usher ac ef hefyd yw’r ymennydd y tu ôl i Chocolate My Way, blas hufen iâ a gynhyrchodd Dupri o dan ei frand Vegan JD.

Ar 16 Medi, 2022, Fy ffordd yn 25 mlwydd oed, yn nodi chwarter canrif ers i Dupri weithio gyda Usher am y tro cyntaf, ynghyd â chwedlau cerddorol fel Manuel Seal, Babyface a Lil ‘Kim, i greu’r albwm a lansiodd yrfa’r artist am ddegawdau o hyd. Roedd cydweithio ar yr albwm hefyd yn cadarnhau cyfeillgarwch gydol oes rhwng Dupri ac Usher.

“Mae eleni yn nodi 25 mlynedd ers i Usher ryddhau ei albwm ar wahân, Fy ffordd. Rhan bwysicaf yr albwm hwn yw mai hwn oedd yr albwm cyntaf i mi ei gynhyrchu ar gyfer Usher, a arweiniodd at berthynas gydol oes,” meddai Dupri wrth VegNews. “Roedd Usher yn berson perffaith i weithio ar y gân a’r albwm hwn oherwydd roedd ein cyfeillgarwch yn gwneud gweithio gyda’n gilydd mor hawdd, a chan fod y ddau ohonom yn angerddol am gerddoriaeth a’r albwm hwn, fe’i cyfieithwyd yn ddiweddarach i fod yn un o’r albymau a werthodd orau yn y byd. ac enwebiad Grammy ar ei gyfer. . Roedd gallu rhannu’r llwyddiant hwnnw gyda’n gilydd yn brofiad gwerth chweil iawn.”

JD Fegan

I goffau eu cyfeillgarwch a’r gân eiconig a’r albwm, lansiodd Dupri Chocolate My Way fel un o’r chwe blas cyntaf o dan ei frand hufen iâ fegan JD Vegan. Hyd yn hyn, mae’r blas siocled cyfoethog hwn wedi bod yn werthwr gorau o dan frand JD’s Vegan, sydd, i Dupri, yn dyddio’n ôl i lwyddiant albwm breakout Usher.

Hufen Iâ Fegan JD

Lansiodd Dupri ei frand hufen iâ Vegan JD y llynedd mewn partneriaeth â’r connoisseur hufen iâ Malcolm Stogo a Big Innovations Group Inc Mae hufen iâ cyfoethog JD Vegan yn cael ei wneud gyda hufen cnau coco ar gyfer gwead trwchus heb gynhwysion sy’n deillio o anifeiliaid.

Yn ogystal ag albwm breakout Usher, mae Dupri yn adnabyddus am ddod â rhai o draciau ac albymau mwyaf eiconig y 90au yn fyw, gan gynnwys Mariah Carey’s. Breuddwyd a TLC CrazySexyCool. Mae’n ddiymwad bod gan Dupri ddawn naturiol i gynhyrchu cerddoriaeth gofiadwy ac mae bellach yn troi rhywfaint o’i sylw at hufen iâ fel cyfrwng arall i’w greadigrwydd.

VegNews.Welcome to Atlanta.JDsVeganJD Fegan

O dan gyfarwyddyd JD Vegan, tarodd Dupri y farchnad gyda thri blas a ysbrydolwyd gan Atlanta, y mecca cerddoriaeth lle cafodd ei fagu: Welcome to Atlanta Peach Cobbler (wedi’i wneud ag eirin gwlanog euraidd a’i ysgeintio â chrydd crymbl); Menyn Afal (sylfaen afal menyn wedi’i gymysgu â chrymbl strewsel sinamon wedi’i dostio); a Mefus Mefus (gyda darnau mefus a chwyrliadau). Y tri blas nesaf a lansiwyd gan Dupri o dan JD’s Vegan oedd Key Lime Pie, (404) Cookies & Cream, a Chocolate My Way, llwyddiant sydyn.

“Mae blas Vegan Chocolate My Way JD yn cael yr un ymateb â ffenomen ffordd iach o fyw a diwylliant pop. Pan alwais y blas hwn yn Chocolate My Way, daeth yn amlwg ei fod wedi’i ryddhau’n agos iawn at ben-blwydd Usher yn 25 oed. Fy ffordd albwm, felly mae’r egni o’m cwmpas ar hyn o bryd gyda’r ddau brosiect hyn yn anhygoel,” meddai Dupri. “Galwais y Siocled hwn yn Fy Ffordd hefyd i ddangos ei fod yn siocled, fy ffordd i: fegan, heb gynnyrch llaeth, ond hyd yn oed yn fwy blasus, hynod gyfoethog a llyfn iawn.”

VegNews.JermaineDupriMyWay.JDsVeganJD Fegan

Jermaine Dupri sy’n siapio’r diwydiant hufen iâ fegan

I ddechrau aeth Dupri yn fegan i wella ei hiechyd ac mae wedi bod yn bwyta’n seiliedig ar blanhigion ers bron i ddau ddegawd. Dros y blynyddoedd, mae Dupri wedi gweithio ar amrywiol ymgyrchoedd i helpu eraill i fabwysiadu strategaeth seiliedig ar blanhigion. Trwy JD’s Vegan, mae Dupri yn gobeithio dod â’r un lefel o ddylanwad ag a gafodd yn y diwydiant cerddoriaeth i ofod newydd, gan chwistrellu ei greadigrwydd i mewn i beintiau o hufen iâ fegan.

“Roeddwn i eisiau siapio dyfodol hufen iâ fegan, yn union fel y gwnes i siapio’r gêm rap. Cerddoriaeth fu fy mhrif ffynhonnell o greadigrwydd erioed ac ar ôl bod yn fegan ymroddedig am bron i ddau ddegawd, roeddwn i eisiau sianelu fy nghreadigrwydd mewn ffyrdd newydd y gallai fy nghefnogwyr a’m cariadon pwdinau eu mwynhau, ”meddai Dupri. “Rwy’n hoffi cyfuno fy holl hoffterau yn JD’s Vegan, gan greu blasau unigryw a blasus sy’n cynrychioli rhan o’m tref enedigol ac sydd wedi’u henwi ar ôl rhai o’m caneuon mwyaf poblogaidd.”

Er mwyn rhoi mynediad i gymaint o bobl â phosibl i JD’s Vegan, lansiodd Dupri y brand yn gyfan gwbl trwy gadwyn fforddiadwy Walmart. “Roedd bob amser yn anodd dod o hyd i opsiynau fegan ar gyfer prydau bwyd, ac yn enwedig pwdinau, pan ddechreuais ar y daith hon,” meddai Dupri. “Mae JD’s Vegan yn bwysig iawn i mi oherwydd mae’n caniatáu i mi greu pwdinau amgen iachus ar gyfer feganiaid a rhai nad ydynt yn feganiaid fel ei gilydd. Edrychaf ymlaen at barhau i adeiladu JD’s Vegan i greu brand sy’n parhau i annog ffordd iachach o fyw a chynnig mwy o opsiynau pwdin y gall pobl eu mwynhau gyda chynhwysion holl-naturiol a heb yr holl euogrwydd.”

Ac er bod y cynhyrchydd chwedlonol eisoes wedi gwneud ei farc unigryw yn y diwydiannau cerddoriaeth a hufen iâ, ni fydd Dupri yn dod i ben yn fuan gyda chynlluniau i ehangu JD’s Vegan eisoes ar y gweill. “Mae gen i lawer o gynlluniau a phrosiectau cyffrous yn y gweithiau ar gyfer JD’s Vegan yn gyffredinol,” meddai Dupri. “O ran y blasau, rydw i’n gweithio i barhau i greu blasau unigryw sy’n hollol newydd i’r diwydiant hufen iâ.”

I gael y newyddion fegan diweddaraf, darllenwch:
Mae Kourtney Kardashian a Travis Barker yn datgelu eu hoff brydau fegan
Mae cig sy’n seiliedig ar blanhigion yn iachach ac yn fwy cynaliadwy, yn ôl ymchwil
Mae stand cŵn poeth o gyfnod yr Ail Ryfel Byd yn ôl gydag opsiynau fegan

Penblwydd hapus, VegNews! I ddathlu, rydym yn cynnal arwerthiant tanysgrifiadau mega, ynghyd â gwobrau fegan gwych.

GWIRIWCH EI ALLAN

Leave a Comment

Your email address will not be published.