Yn Eisiau: Pwdinau Pasg Hawdd, Ond Dim Siocled | Bwyd

Pa bwdinau hawdd y gallaf eu gwneud ar gyfer y Pasg nad ydynt yn cynnwys siocled?
Laura, Rhydychen

Mae’n hawdd iawn syrthio i’r fagl o feddwl mai siocled yw pwrpas pwdinau’r Pasg. Felly rydych chi’n iawn, Laura, wrth chwilio am rywbeth ysgafnach a mwy disglair (sitrws! Rhubarb! Meringue!) – wedi’r cyfan, Mae’n gwanwyn. I’r pobydd Flora Shedden, sy’n berchen ar Aran yn Highland Perthshire, yr ateb symlaf yw affogato. “Hufen iâ fanila da iawn, sinsir neu hyd yn oed goffi, espresso [to pour over] a gwasgu amaretti ar ei ben”. Mae hefyd yn aml yn cael ei oeri â semifreddo, gan gyfuno dwy ran hufen chwipio ag un rhan o laeth cyddwys, meringue, ac ychydig o ergydion o espresso. Ei rewi mewn padell dorth ac yna ei weini mewn tafelli. “Mae’r llaeth cyddwys a’r meringue yn ei gadw rhag crisialu, felly bydd gennych chi wead hufen iâ neis.” Ac mae’n croesawu addasiadau: “Mae’n flasus gyda surop sinsir stem a sinsir coesyn briwgig, neu gyda thipyn o ffrwyth: mafon fanila. [instead of the coffee] byddai’n dda.”

Hefyd yn sgorio’n uchel ar y polion hawdd yw’r posset lemwn, y clasur oer Prydeinig lle mae hufen dwbl a siwgr yn cael eu cynhesu cyn ychwanegu croen lemwn a sudd. “Mae’n gyflym iawn i’w wneud ac mae’n teimlo’n eithaf sbringlyd,” meddai Shedden, sy’n rhoi cwpl o gwcis bara sinsir crymbl ar ei phen: “Dyddiau hapus.”

Hefyd ni allwch fynd yn bell o’i le gyda pavlova syfrdanol. “Mae’n deimlad Pasg oherwydd mai wyau ydyn nhw,” meddai’r cogydd crwst Anna Higham, y mae ei llyfr coginio cyntaf, The Last Bite, i fod allan fis nesaf. “Mae’n braf ei fod yn sags ychydig, felly does dim rhaid iddo edrych yn rhy berffaith.” Fe allech chi, ychwanega, gymysgu lemwn wedi’i gadw wedi’i dorri’n fân i’r meringue trwchus, sgleiniog cyn ei bobi nes ei fod yn grensiog ar y tu allan a malws melys ar y tu mewn: “Mae’n rhoi crisp i gydbwyso’r melyster gwallgof hwnnw.” Mae Higham ar ben ei phav gyda cheuled lemwn, hufen chwipio, a “pha bynnag sitrws hardd y gallwch chi ddod o hyd iddo.” Byddai riwbob yn ddanteithion yma hefyd, ychwanega Shedden. “Rwy’n ei hoffi ychydig yn felysach: chwarter y siwgr i un rhan o’r riwbob, ynghyd â chwarter y dŵr.” Ychwanegu coesyn sinsir, os dymunir, yna pobi nes ei fod yn llyfn ac yn suropi. Bwytewch gyda meringue wedi’i dorri a hufen chwipio gydag iogwrt, fel nad yw “yn rhy drwm na melys”.

Mae galettes yn haws na, wel, cacen. Mae Shedden yn rholio crwst braw melys i ddisg, ar ei ben gyda rhywfaint o frangipane, yna gyda riwbob, aeron cynnar, neu oren gwaed ar ei ben. Plygwch ymylon y toes a phobwch; mae sgŵp o hufen iâ ar yr ochr yn ddewisol, ond argymhellir. Mae treiffl hefyd bob amser yn syniad da, ac yn ôl Higham, “mae’n hawdd dod ag ef i ddathliad teuluol mawr.” I wneud pethau hyd yn oed yn fwy Nadoligaidd, cyfnewidiwch y sylfaen cacennau punt am fyns croes poeth: “Tost, socian mewn bagad o ddiod, yna gwnewch jello llwyd iarll a chwstard gyda syltanas wedi’i gymysgu i mewn, a rhowch hufen chwipio ar ben y cyfan.”” .

Neu sgipiwch y pwdin yn gyfan gwbl ac ewch yn syth at y hot cross buns. Ychydig sydd yn fwy cymwys ar y pwnc na Helen Evans o Flor yn Llundain, a ddileodd 7,000 y llynedd. Eich cyfrinach? Llawer o ffrwythau a sbeisys (“rhostiwch nhw’n gyfan, yna stwnshiwch nhw”), gan gynnwys ychydig o bupur du a chwmin. A pheidiwch ag anghofio rhoi surop rhyddfrydol i’r byns hynny i roi blas o fywyd melys iddynt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.