Yn ôl yn y swyddfa? 10 Cinio Wrth Fynd Blasus i Drechu’r Gleision Sandwich Soggy | Bwyd

NAILL AIAnfantais fawr i ddychwelyd i’r gweithle yw cinio. Gartref, gyda mynediad llawn i’ch cegin a’r holl fwyd sydd gennych chi, gall cinio fod yn ddigwyddiad bach, yn gyfle i dorri undonedd y dydd gyda rysáit newydd rydych chi wedi bod yn cosi i roi cynnig arni. Yn y cyfamser, yn ôl yn y swyddfa, yn y bôn mae’n rhaid i chi groenio’ch hun bob dydd ar frechdan ganolig a brynwyd mewn siop yr ydych wedi’i bwyta miliwn o weithiau o’r blaen. Ond nid oes rhaid iddo fod felly. Dyma 10 cinio gwych, llawn dychymyg, cyflym a chymharol hawdd y gallwch eu gwneud gartref a’u bwyta yn y gwaith. Dim problem.

Gadewch i ni ddechrau gyda’r clasuron. Y broblem gyda brechdanau yw, oni bai eich bod chi’n barod i wneud ychydig o ymdrech, rydych chi wedi’ch tynghedu i fywyd o dafelli soeglyd o fara a chaws crebachlyd. Ychydig mwy o amser a pharatoi ac fe allech chi fod yn cerdded i’r gwaith gyda brechdan mecryll, ffenigl ac almon mwg Rebecca Oliver. Focaccia swmpus, yn llawn macrell mwg, rhuddygl poeth wedi’i gratio a saws ffenigl ysblennydd – mae hyn tua 15 munud o waith ar gyfer rhywbeth sy’n uwch na’r arfer.

Yna mae’r bagnat badell, sydd yn y bôn yn frechdan salad niçoise. Mae rysáit Perfectly Provence yn gofyn am ychydig mwy o waith na’r mwyafrif, ac yn gofyn ichi wneud eich mayonnaise eich hun, ond ni fyddaf yn rhoi i chi i ffwrdd os byddai’n well gennych lwybro rhywbeth allan o jar. Y peth perffaith am bagnat padell yw ei fod yn llawer gwell os ydych chi’n ei falu a’i adael yn yr oergell am ychydig oriau cyn ei fwyta, felly mae’n ymgeisydd da i’w baratoi cyn gwely.

Pitta wedi’i stwffio â chaws a llysiau amrywiol. Ffotograff: Natasha Breen/Alamy

Ein nod yw gwneud rhywbeth blasus a gwahanol i’w fwyta yn y gwaith, nid brechdanau sy’n gofyn am ddefod 40 munud y noson gynt. Os felly, gadewch imi eich cyflwyno i Thomasina Miers Easy Pita Pockets. Torrwch pita yn ei hanner a’i lenwi â ffyn moron, winwns werdd wedi’i dorri, caws a letys. Mae’n cymryd ychydig eiliadau i’w wneud ac mae’n pacio pwnsh.

Os yw bara’n swnio braidd yn ddiddychymyg i chi, mae gan Rosie Birkett ddewis arall gwych yn ei rholiau crêp sawrus. Mae’r crepes wedi’u sesno â thyrmerig a chwmin a phan gânt eu hoeri maent yn darparu’r cyfrwng dosbarthu perffaith ar gyfer pa bynnag lenwad y dymunwch. Mae Birkett yn awgrymu cyw iâr rhost oer neu gaws, salad a pherlysiau, ond nid hi yw eich bos.

Gadewch i ni gymryd eiliad i gofio’r rhyfeddod sy’n cael ei baratoi crwst pwff. Cymerwch rôl y tro nesaf y byddwch chi allan yn siopa ac fe fyddwch chi’n mynd i mewn i fyd o dartenni gwych i gael cinio. Mae Caroline Craig a Sophie Missing wedi llunio detholiad o bedwar cynhwysyn gwych (fy ffefryn personol yw selsig, ffenigl, a mwstard) y gallwch chi eu cymysgu’n gyflym, mynd â nhw i’r gwaith, ac yna eu lledaenu ar hyd llawr eich swyddfa.

Salad farro cartref.
Salad farro cartref. Ffotograff: bhofack2/Getty Images/iStockphoto

Mae’n debyg bod angen i ni roi sylw i saladau yma. Ar bapur, salad yw’r peth gorau y gallwch chi ei fwyta i ginio: golau ar y stumog ac o bosibl yn faethlon. Mewn gwirionedd, maent yn aml yn ddi-lawen ac yn wywedig erbyn i chi gael eu bwyta. Rhowch Salad Grawn Grace Elkus Antipasto, sy’n cael ei hysbysebu fel “pryd olaf na fydd yn gwywo.” Farro yw gwaelod y salad, a fydd yn gwrthsefyll bron unrhyw beth, ond sy’n cael ei fywiogi â mozzarella, pupurau cloch, olewydd a thomatos. Gwnewch swp mawr o hwn ar nos Sul a byddwch yn ei weld am y rhan fwyaf o’r wythnos.

Am rywbeth mwy cryno, mae’n anodd curo Taco Recipe in a Jar Mrs Skinny. Coginiwch ychydig o dwrci wedi’i falu, chwipiwch ddresin afocado-iogwrt cyflym, yna pentwr ef mewn jar saer maen gyda salad, caws, a sglodion tortilla wedi’u malu. Heb ei guro.

Brawychus ond blasus...kimbap Corea.
Brawychus ond blasus…kimbap Corea. Ffotograff: Mi Jin Jeon/Getty Images/iStockphoto

Mae Kimbap yn rôl reis Corea, wedi’i lapio mewn gwymon a’i weini mewn tafelli, gan ddarparu’r dogn perffaith ar gyfer cinio. Fel y mae’r rysáit o My Korean Kitchen yn ei ddangos, mae’n saig sy’n gofyn am lawer o waith paratoi. Mae’n rhaid i chi julienne moron, mae’n rhaid i chi goginio’r reis, mae’n rhaid i chi wneud omled. Ac, os ydych chi’n newydd i hyn, gall y gwasanaeth fod ychydig yn anodd. Ond dyfalbarhau! Dyma’r dewis arall brechdanau gorau yn y byd.

Dewis arall ychydig yn haws yn lle rholiau reis fyddai gyeran-mari, rholyn tortilla wedi’i stwffio sydd fel arfer yn cael ei weini’n oer neu ar dymheredd ystafell. Y rysáit Bapsang Corea yw’r fersiwn fwyaf sylfaenol: mae’r omelet wedi’i lenwi â moron a shibwns yn unig, ond unwaith y byddwch chi’n teimlo’n gyfforddus gallwch chi ddechrau arbrofi gyda ham, pupurau neu beth bynnag arall yr hoffech chi.

Ac yn awr, yn olaf, y tad. Mae Kathy Knudsen o Taste wedi creu darn herfeiddiol o afiach, ond eto’n ddisglair o wych, o garbonara. Mae hynny’n iawn, sbageti carbonara sydd yn ei hanfod wedi’i bobi’n quiche di-groen, yna wedi’i dorri’n betryalau a’i oeri. Dywedwch wrthyf nad ydych am wneud hyn cyn gynted ag y gallwch.

Leave a Comment

Your email address will not be published.