Yn y gegin gyda Sharon

Sharon Hughes Colofnydd Staff

Dyma lun o Salad Grawnwin Hufennog Sharon.

Sharon Hughes | The Times-Gazette

Helo! Mae’n wythnos newydd. Gobeithio i chi gyd fwynhau eich Pasg gyda theulu a ffrindiau. Fe wnes i lawer o salad ar gyfer y Pasg. Rydw i wedi gwneud salad tatws, salad grawnwin, a salad afal, ond mae’n rhaid i mi ddweud bod Salad Grawnwin Hufennog yn hawdd i’w wneud ac yn flasus. Yn wir, bu bron i mi fwyta’r bowlen gyfan.

Fe wnes i gadw fy mab am ychydig ac roedd wrth ei fodd. Fe wnes i roi mefus wedi’u sleisio ar ei ben i ychwanegu lliw, ac roeddwn i’n hoff iawn o’r mefus yn y caws hufen.

Byddaf yn dweud fy mod hefyd yn hoff iawn o salad tatws. Ond bob tro dwi’n ei wneud dwi’n gwneud llanast. Wn i ddim pam rydw i bob amser yn cael trafferth tynnu’r plisgyn o’r wy. Rwyf wedi ceisio popeth i wneud iddo lithro ar unwaith, ond na, mae bob amser yn glynu. Os oes gan unrhyw un ateb i’r broblem hon, anfonwch neges ataf a gadewch i mi a llawer o bobl eraill wybod.

O, a gollyngais jar o saws melys ac roedd yn sblatio ym mhobman. O wel, gallai fod wedi bod yn waeth. Dyna oedd fy niwrnod yn y gegin. Fedrwch chi ddim cael popeth yn berffaith… fe ddyweda i hyn wrthych chi…y. Mae salad grawnwin hufenog mor flasus… Anfonwch eich hoff ryseitiau i mewn a byddaf yn eu rhoi yn y gegin gyda Sharon. Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych… anfon at [email protected] neu ffoniwch fi ar 937-393-3456. CAEL WYTHNOS dda…

SALAD grawnwin hufennog

Cynhwysion

8 owns caws hufen, ar dymheredd ystafell

1/2 cwpan siwgr gronynnog

8 owns hufen sur

3 llwy de o fanila

2 bunt o rawnwin coch heb hadau, wedi’u golchi a’u sychu

2 pwys o rawnwin gwyrdd heb hadau, wedi’u golchi a’u sychu

1/2 cwpan siwgr brown

1/2 cwpan pecans, wedi’i dorri

Cyfarwyddiadau

1. Mewn powlen fawr, curwch gaws hufen a siwgr gyda chymysgydd trydan nes ei fod yn llyfn. Ychwanegu’r hufen sur a’r fanila a’i guro eto nes ei fod yn llyfn ac yn hufenog.

2. Gan ddefnyddio sbatwla rwber neu lwy bren, plygwch rawnwin mewn powlen o gymysgedd caws hufen. Gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini. Ychydig cyn ei weini, trosglwyddwch i blât gweini a thaenwch siwgr brown a phecans arno.

graddau

* Mae’n hawdd rhannu’r rysáit hwn yn ei hanner ar gyfer torf lai.

*Defnyddiwch lai o gaws hufen a hufen sur os ydych chi eisiau llai o hufen.

Sharon Hughes yw rheolwr hysbysebu The Times-Gazette. Mae hi hefyd yn fam, yn nain ac yn gogyddes.

Sharon Hughes Colofnydd Staff

Dyma lun o Salad Grawnwin Hufennog Sharon.

Leave a Comment

Your email address will not be published.