Yn y gegin gyda’r chwiorydd Kang: Easy Jambalaya

Mae Jambalaya yn ddysgl reis Cajun a Creole poblogaidd iawn gyda chig a llysiau. Tarddodd Jambalaya yn Louisiana ond dylanwadwyd arno gan reis pilaf Ffrengig, paella Sbaenaidd, a reis Jollof Gorllewin Affrica.

Gwneir Jambalaya gyda’r drindod o lysiau Cajun: seleri, pupurau cloch a winwns a dau fath o gig, fel selsig mwg (hy selsig Andouille) a chyw iâr wedi’i goginio â reis. Fel arall, weithiau gellir defnyddio berdysyn neu granc fel ail gig.

Mae’r rysáit hwn yn defnyddio dau gymysgedd Jambalaya gwahanol: Cymysgedd Jambalaya 8 owns Zatarain a Chymysgedd Jambalaya Creole 8 owns Tony Chachere. Gyda’i gilydd a’u haneru, rydych chi’n cael y cymysgedd perffaith o sesnin ac yn darparu llwybr byr i’r amser paratoi. Ychwanegwch ychydig o lysiau wedi’u torri a dau gig i’r cymysgedd reis yna coginio am 30 munud. Gweinwch gyda salad gwyrdd am bryd blasus.

Gellir dod o hyd i gymysgedd Jambalaya Zatarain yn Schnucks a Dierbergs mewn eil archfarchnad. Gellir dod o hyd i Jambalaya Creole Mix gan Tony Chachere yn Schnucks wrth y cownter bwyd môr neu gellir ei archebu ar-lein trwy Amazon neu Walmart.


Meddwl am ddifyrru? Mae Jambalaya yn plesio’r dorf ac yn hawdd ei baratoi. Gallwch chi ddyblu neu dreblu’r rysáit hwn i’w weini yn eich cyfarfod nesaf. Gallwch hefyd ychwanegu rhywfaint o berdys i’r cymysgedd reis yn lle’r cyw iâr neu yn ogystal â’r cyw iâr a’r selsig. Gweinwch gyda bara corn neu fara a salad gwyrdd. Mae’r pryd hwn yn gweithio’n dda ar gyfer cinio achlysurol yn ogystal â bwffe.

jambalaya hawdd

Cynhwysion (4 dogn)

Cymysgedd 1 ¼ cwpan o reis (bocs hanner 8 owns Cymysgedd Jambalaya Creole Tony Chachere a bocs 8 owns o Jambalaya Mix Zatarain)

1 cwpan seleri wedi’i dorri

1 cwpan o winwnsyn wedi’i dorri

1 cwpan o bupur cloch coch wedi’i dorri

2 ewin garlleg wedi’u torri’n fân

1 llwy fwrdd o olew olewydd trwm

1 pwys o gyw iâr heb groen wedi’i dorri’n ddarnau bach (tua 2 gwpan)

½ pwys o selsig Andouille (neu eich hoff selsig mwg), wedi’i dorri’n dafelli ¼ modfedd (tua 2 gwpan)

Dewisol: Rhowch 1 pwys o berdys, wedi’i gragen a’i deveined, yn lle cyw iâr

Dewisol: 4 llwy fwrdd winwns werdd wedi’i dorri ar gyfer addurno

Paratoi cymysgedd reis:

Arllwyswch gynnwys bocs 8 owns o ginio Jambalaya Creole Tony Chachere Cymysgwch i bowlen fach. Arllwyswch gynnwys bocs 8 owns o gymysgedd Jambalaya Zatarain i’r un bowlen fach. Gan ddefnyddio llwy bren, torrwch y lympiau i fyny, yna cymysgwch yn dda nes yn llyfn. Defnyddiwch hanner y cymysgedd hwn (1 ¼ cwpan) wrth baratoi a storiwch hanner arall y cymysgedd mewn cynhwysydd aerglos i’w ddefnyddio ar ddiwrnod arall.

Paratoi Jambalaya:

Dros wres uchel, mewn pot mawr gyda chaead tynn, browniwch y garlleg gyda’r cyw iâr a’r selsig mewn olew olewydd. Ychwanegwch y llysiau wedi’u torri a’u troi am 2-3 munud. Ychwanegwch y cymysgedd reis a’i droi. Ychwanegwch 2 ½ cwpan o ddŵr i’r pot. Dewch â berw Rhowch y caead ar y pot a gostwng y gwres i fudferwi. Coginiwch am 30 munud gyda’r cymysgedd dros wres isel, gan droi’n achlysurol, yna ailosod y caead. Addurnwch gyda winwns werdd wedi’i dorri. Yn gwneud 4 dogn hael.

Mae Yonsook Kang Enloe a Hyonsook Kang yn chwiorydd wedi ymddeol sy’n rhannu cariad mawr at fwyd da o bob math. Maent yn creu ryseitiau blasus yn eu ceginau ac yn chwilio am fargeinion blasus mewn siopau groser a bwytai lleol. Maent yn rhannu syniadau ar gyfer prydau teuluol, yn ogystal â syniadau ar gyfer difyrru gan ddefnyddio cyfuniad o brydau cartref a rhai parod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.