YouTuber Americanaidd yn Ail-greu Her Ffatri Siocled Willy Wonka Gyda Gordon Ramsay

Fel plant, fe wnaethon ni ffantasio am fyd wedi’i wneud o siocled, gydag afonydd yn llawn siocled hylifol a choed a oedd yn cynhyrchu melysion fel ffrwythau! Yna trodd yr awdur enwog Roald Dahl y syniad hwn yn stori fendigedig: Charlie and the Chocolate Factory. Os ydych chi wedi gweld y ffilm neu wedi darllen y llyfr, yna rydych chi’n gwybod bod y stori’n ymwneud â bachgen a wahoddwyd i ffatri sy’n gwneud siocledi a candies bwytadwy. Dychmygwch, pe bai rhywun yn ail-greu’r un ffatri siocled mewn bywyd go iawn, beth fyddai eich ymateb? I lawer, efallai mai gwireddu breuddwyd yw hi! A dyfalu beth, cyflawnodd un dyn y freuddwyd siocled hon!

Darllenwch hefyd: 13 Ryseitiau Cacen Siocled Gorau | ryseitiau cacennau hawdd

Wal dringo creigiau wedi’i gwneud o candi, afonydd o siocledi, waliau o malws melys, a baddonau wedi’u gwneud o gacennau – mae bron popeth yn Ffatri Siocled Willy Wonka wedi’i wneud o bwdin! Ond nid yw’n stopio yno. Mae gan y ffatri hefyd botel soda mor dal â’r adeilad. Wedi’i chreu gan YouTuber Americanaidd Mr Beast, mae’r ffatri siocled wedi’i chynllunio i ddod yn gystadleuaeth sy’n cynnwys nifer o gystadleuwyr i ennill y ffatri siocled, yn debyg iawn i stori Roald Dahl. Edrychwch:

Roedd yr heriau’n cynnwys pob math o bethau rhyfedd fel dringo wal candy, taflu mentos maint braich i’r botel soda, nodi powlen toiled wedi’i gwneud o gacen, bwyta bar candy enfawr, a mwy. Nid dyna’r cyfan, yr her olaf oedd cystadleuaeth gwneud pwdin wedi’i beirniadu gan neb llai na’r cogydd enwog Gordon Ramsay! Roedd pobl wedi’u synnu a’u difyrru gan ei ymddangosiad yn yr her. Mae’r fideo wedi mynd yn firaol ac erbyn hyn mae ganddo 24 miliwn o wyliadau a 169k o hoff bethau! Llwythwyd y darn hwn i fyny gan yr Youtuber ar ei dudalen Facebook.

Dyma beth oedd gan bobl i’w ddweud am yr her ffatri siocledi hon:

“Ni allaf gredu bod Gordon Ramsay yn y gêm hon”

“Alla i ddim credu bod Gordon Ramsay yn hyn, fe wnes i chwerthin mor galed”

“Rwyf wrth fy modd â sut mae Gordon Ramsay yno i farnu pwdinau’r bois hynny. Mae’n dda gweld pa mor barod yw e i ymgymryd â’r heriau hyn. Mae’n anhygoel!”

“Dydw i ddim yn mynd i ddweud celwydd gwnaeth Gordon Ramsay i mi chwerthin, dwi’n chwarae’n deg”

“Byddwn i wrth fy modd yn gwneud her”

Hoffech chi gymryd rhan yn yr her hon? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod beth yw eich barn amdano.

Leave a Comment

Your email address will not be published.