Yr 16 rysáit cawl gwanwyn gorau sy’n serennu cynnyrch disgleiriaf ac ysgafnaf y tymor

Nid yw’r ffaith bod y gaeaf drosodd yn golygu bod y tymor cawl hefyd. Ydym, rydym wedi cyffroi am galettes lliwgar, saladau creisionllyd, coctels adfywiol, ac wedi grilio popeth gyda chynnyrch ysgafnaf a mwyaf disglair y gwanwyn. Ond byddwn hefyd yn hyrwyddo cawliau gwanwyn: potiau mawr o gawl ciwcymbr ffres, vichyssoise clyd gyda thatws a chennin, bresych swmpus a chawl selsig, a phowlenni cawl gyda rampiau. Gan y gall tywydd y gwanwyn weithiau deimlo fel chwiplash, oeri neu gynhesu gyda’r ryseitiau cawl gwanwyn amlbwrpas hyn.

un. Cawl asbaragws gydag arogl Thai a llaeth cnau coco

Pan fydd yr egin bach gwyrdd perffaith hynny yn dechrau ymddangos ym marchnad y ffermwyr, rwy’n stocio asbaragws ac yn ei ddefnyddio mewn pob math o ffyrdd, gan ddechrau gyda’r cawl persawrus hwn sy’n fegan. Mae’n cael ei hufenedd o laeth cnau coco a hyd yn oed mwy o flas o wellt y lemon a sinsir.

dwy. Cawl Moron Rhost

Yng nghanol pob stondin cynnyrch sbring mae moron. Gallwch, gallwch yn hawdd eu cael trwy gydol y flwyddyn, ond maent yn blasu’n well ac yn edrych yn well unwaith y bydd yr eira wedi toddi a’r robin goch yn canu. Mae’r moron yn cael eu rhostio yn gyntaf ac yna’n cael eu berwi’n ysgafn gyda sinsir, teim a nionod cyn cael eu puro i’w wneud yn fwyd cysur tymhorol eithaf.

3. Cawl Pys Mintys Nigel Slater gyda Tost Parmesan

Mae’r cawl hwn yn canu clodydd y gwanwyn. Mae’n bopeth rydyn ni’n ei garu am y tymor. Mae pys ffres, letys wedi’u rhwygo, dail mintys, a Parmesan wedi’i gratio yn arnofio mewn cawl cyw iâr cadarn sydd wedi’i wneud ar gyfer dipio.

Pedwar. Minstrone gwyrdd gyda pheli cig calch ac arugula

Y peth gwych am gawl minestrone yw ei hyblygrwydd. Gallwch amnewid unrhyw lysieuyn yn seiliedig ar yr hyn sydd gennych yn eich oergell, beth sydd yn ei dymor, neu beth sy’n edrych yn dda yn y farchnad ffermwyr.

5. Cawl Moronen Charred gyda Miso

Mae hwn yn gawl moron eithaf clasurol, heblaw am un cynhwysyn serol: miso gwyn. Mae’n dod â blas umami sawrus i bob llwyaid.

6. Bresych, Selsig Eidalaidd, a Chawl Parmesan Orzo

Newidiwch y ffordd rydych chi’n gweini bresych gyda’r rysáit cawl glynu hwn sy’n berffaith ar gyfer dyddiau oer y gwanwyn.

7. 3 Cawl Cennin Cynhwysion

Mae gan gawl Vichyoissie enw da (cyfiawnhad) am fod yn rhy bigog. Yn ffodus, mae’r fersiwn tri chynhwysyn hwn, sy’n defnyddio cennin yn eu tymor, yn ddim byd ond un.

8. Cawl iogwrt gyda chiwcymbrau a chnau Ffrengig

Ymlaciwch gyda’r cawl adfywiol a tangy hwn wedi’i wneud â chiwcymbrau Persaidd, sudd lemwn a llond llaw bach o dil neu fintys.

9. Joanna Gaines Cawl Tortellini Sbigoglys

Os oes unrhyw un yn gwybod sut i fwydo cinio blasus i deulu, Joanna Gaines ydyw. Mae’r rysáit cawl gwanwyn hwn yn trawsnewid pecyn o tortellini caws. Mae tomatos wedi’u rhostio â thân, ffa cannellini, sbigoglys babi, a pherlysiau ffres yn ychwanegu pwysau a blas (llawer o flas).

10 Cawl Tatws a Chennin gyda Chickpeas Sbeislyd

Mae’r rysáit hwn, sy’n flas blasus ar vichyssoise traddodiadol, yn cynnwys top crensiog o ddail cennin a chywion pys wedi’u coginio â phaprica, coriander a chwmin. “Pan weinir gyda’i gilydd, mae’r ychwanegiadau bach hyn yn gwneud i’r cawl ganu,” meddai’r datblygwr rysáit Chetna Makan.

unarddeg Cawl ciwcymbr oer ac afocado gyda saws mango

Rhywle rhwng guacamole a gazpacho mae’r cawl ffres hwn gyda nodau bachog o sudd leim, ŷd ffres wedi’i gragen, ciwcymbrau, a shibwns. Diolch i wead hufennog yr afocado, mae hefyd yn hollol fegan.

12 Cawl Ffa Caldosa gyda Parmesan

Ni allwch fynd o’i le gyda chawl ffa ar noson oer o wanwyn. Mae’n llenwi’r ffordd iawn ac yn llawn dop gyda’n hoff lysiau.

13 Cawl Sbigoglys a Cilantro gyda Tahini a Lemon gan Samin Nosrat

Gadewch i Samin Nosrat ddatblygu’r rysáit ar gyfer ein hoff rysáit cawl gwanwyn o bosibl.

14 Cawl Ffa Gwyn gyda Garlleg a Phersli gan Marcella Hazan

Cawl fegan, protein uchel sy’n barod mewn 10 munud? Rwy’n gwrando!

pymtheg. Cawl tomato gyda phen cyfan o arlleg

Gwnewch y cawl hwn pan fydd y gwanwyn yn dechrau pwyso i’r haf a’r tomatos ceirios ar eu hanterth.

un ar bymtheg. Yi Mehefin Loh Un Pot Cnau Coco Dŵr ABC Cawl

Doedden ni byth yn disgwyl y byddai cawl mor syml â hwn, dim ond dŵr cnau coco, tomatos a gwreiddlysiau, yn blasu cystal ag y mae.

Leave a Comment

Your email address will not be published.