Yr 8 Cymysgydd Gorau ar gyfer 2022

Pam y dylech ei gael: Mae hwn yn opsiwn gwych os ydych chi’n chwilio am ymarferoldeb cymysgydd pwerus am bris cymedrol.

Cadwch mewn cof: Mae’r piser ei hun yn un darn ac ni ellir tynnu’r llafn i’w lanhau.

Mae Breville’s Fresh & Furious yn gymysgydd maint llawn sy’n cynnwys piser gyda gwaelod crwm a system o lafnau dur di-staen sy’n gweithio gyda’i gilydd i dynnu cynhwysion o’r top, gan greu fortecs sy’n cynhyrchu blendiau hynod o llyfn, heb lympiau yma.

Wedi’i gynllunio i dorri i lawr cynhwysion anodd eu cymysgu fel llysiau gwyrdd deiliog a chiwbiau iâ, mae gan y model hwn 1100 wat o bŵer a gall ddal hyd at 50 owns yn ei biser Tritan di-BPA. Mae’n cynnig wyth rheolaeth dasg, gan gynnwys pum cyflymder amrywiol (cymysgu, torri, blendio, piwrî a chymysgu) a chyflymder wedi’i raglennu ymlaen llaw ar gyfer rhew wedi’i falu a smwddis fel y gallwch gael yr union gysondeb y mae’ch rysáit yn galw amdano.

Mae caead y cymysgydd hwn wedi’i ddylunio gyda manylyn tynnu cylch sy’n ei gwneud hi’n hawdd ei dynnu ac yn sicrhau ei fod wedi’i selio’n dynn yn ystod y llawdriniaeth. Rydyn ni hefyd yn hoffi bod yna arddangosfa amserydd LCD sy’n cyfrif i lawr wrth ddefnyddio gosodiadau wedi’u rhaglennu ymlaen llaw ac sy’n cyfrif wrth ddefnyddio gosodiadau cyflymder. Nid oes angen llanast gyda’r amserydd microdon pesky hwnnw.

Mae’r cymysgydd hefyd yn gydnaws â Breville Vac Q, pwmp gwactod hawdd ei ddefnyddio sy’n tynnu aer allan o’r piser, gan arwain at gyfuniad esmwyth ychwanegol.

Unwaith y byddwch chi’n barod i olchi’r Fresh & Furious, tynnwch y rhan fwyaf o’r cynhwysion o waliau a gwaelod y cymysgydd, ychwanegwch ddŵr â sebon, a gwasgwch y botwm “auto clean”. Yna bydd y cymysgydd yn glanhau ei hun trwy ysgwyd y dŵr â sebon i dynnu’r deunydd. Ar ôl ei wneud, yn syml rinsiwch a sychwch aer. Os yw’n well gennych olchi’ch cymysgydd â llaw, mae’n werth nodi na ellir tynnu’r llafn ar y cymysgydd hwn o’r jar.

Manylion Cynnyrch:

  • Cyfanswm Watiau: 1100
  • Gallu: 50 owns
  • Gosodiadau cyflymder: Wyth: Cyfuniad, Torrwch, Cyfuniad, Piwrî, Cyfuniad, Malwr Iâ, Smwddi, a Smwddi Gwyrdd
  • Roedd ategolion yn cynnwys: Dim
  • Gwarant: Tair blynedd

Cysylltiedig: Yr 11 Bin Compost Gorau ar gyfer Defnydd Cownter Awyr Agored, Dan Do a Chegin

Leave a Comment

Your email address will not be published.