Yr hyn a ddywedodd y Pobydd Am y Gacen Mickey Mouse a Fethodd

Ychydig wythnosau yn ôl, roedd Fary, tictoker enwog o Golombia, i mewn i syndod mawr pan archebodd gacen Mickey Mouse a derbyn delwedd hollol ystumiedig. Fe wnaeth y dyn ifanc ei lawrlwytho ar TikTok ac aeth y fideo yn firaol. Nawr, rhoddodd Maryuris Muños, awdur y gacen, ei fersiwn hi. “Roedd yn ddiraddiol, pawb yn gwneud sylw heb wybod beth ddigwyddodd”meddai’r wraig.

Yn y fideo a rannodd crëwr y cynnwys ar ei rwydweithiau, mynegodd: “Rydyn ni wedi gorchymyn i’r gacen hardd hon gael ei gwneud ac edrych ar y di-chwaeth y maen nhw newydd ei gyflwyno i ni. Cwyn dinesydd. Dyna bwdin ofnadwy.

Darllenais hefyd: Croesodd pelen dân ddirgel, ddeg gwaith yn fwy disglair na’r lleuad, awyr yr Unol Daleithiau

Ar ôl firaoli’r fideo hwn, nid oedd y dyddiau canlynol yn hawdd i Muños. Cafodd y fenyw ei chawod o feirniadaeth am ganlyniad y gacen. Mae ei werthiant yn Barranquilla, y ddinas lle mae’n byw, drosodd.

Dywedodd ei bod wedi’i heffeithio’n fawr gan y pryfocio, roedd hi hefyd dan fygythiad ac mae hi bellach yn hyfforddi. Effeithiodd y fideo ar ei fusnes a hefyd ei fywyd.

y gacen wedi methu

Yn y cyd-destun hwn, dywedodd y fenyw wrth ei fersiwn hi o’r sefyllfa. “Dydw i ddim yn gwneud archebion fel yna, dwi’n cymryd nhw ddyddiau ymlaen llaw. Felly Fe wnes i’r gacen ac roedd yn rhaid i mi adael bryd hynny, ond roeddwn i wedi gadael popeth yn barod”Cynnal.

Fel y dylasai fod. (Llun: TikTok/@elrealfary)

Darllenais hefyd: Terfysgoedd, ysbeilio a 3 chlwyf saethu mewn gorymdaith ar gyfer Diwrnod Llafur yn Santiago de Chile

Ond daeth y digwyddiad yn ddiweddarach. “Roedd fy merch, nad yw’n gogydd crwst, yn ei diniweidrwydd wedi fy helpu pan welodd ei bod wedi cymryd amser hir a phan gyrhaeddais roedd hi eisoes wedi gorchuddio’r gacen”, Adroddodd Munoz.

Sicrhaodd y pobydd hyny dychwelodd yr arian i’r cwsmer ac yna sylweddolodd fod y dyn wedi gwneud y gŵyn yn gyhoeddus. “Dyna beth wnaeth fy nharo i, roedd yn ddiraddiol ac roedd pawb yn gwneud sylw heb wybod beth ddigwyddodd mewn gwirionedd”dywedodd.

Y canlyniad.  (Llun: TikTok/@elrealfary)
Y canlyniad. (Llun: TikTok/@elrealfary)

Darllenais hefyd: Teulu’r ddynes a darodd ei harch ei hun yn yr angladd: “Fe wnaethon nhw ei datgysylltu o’r blaen”

Dywedodd y fenyw hefyd ei bod wedi cael y prosiect hwn ers tair blynedd ac nad yw erioed wedi profi sefyllfa o’r fath. Ond, er gwaethaf ei foment ddrwg, roedd yna bobl hefyd yn cydymdeimlo â hi.

Cynigiodd poptai rhyngwladol, diddanwr lleol a’r cyhoedd eu cefnogaeth i’r cogydd crwst. Y mwyaf diweddar oedd un yr actor Rafael Caparroso, a roddodd weithdy hyfforddi iddo, sy’n cael ei gyfarwyddo gan berthynas.

Gwnaeth y wraig fodel newydd o'r gacen.  (Llun: Instagram dal/@marce_capkes)
Gwnaeth y wraig fodel newydd o’r gacen. (Llun: Instagram dal/@marce_capkes)

Ar ôl y bennod wael hon, defnyddiodd y fenyw ei rhwydweithiau cymdeithasol i ddangos fersiwn newydd o’i chacen Mickey Mouse. A’r tro hwn, roedd ei waith yn debycach i’r cynllun gwreiddiol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.