Yr Hyn y Dylech Ei Wybod Am Draddodiad Priodasol Jordan Almons

Nid yw’n anghyffredin gweld candies gwyn bach ar fyrddau pwdin, yn enwedig mewn priodas. Ond beth yn union yw’r danteithion bach hyn? Dydyn nhw ddim mwy na Jordan Almonds, ac mae’n troi allan eu bod nhw’n fwy na byrbryd blasus yn unig.

“Cnau almon yw Jordan Almonds wedi’u gorchuddio â haen felys o garamel,” eglura Marisa Battaglia, perchennog B Sweet Designs. “Maen nhw’n dod mewn amrywiaeth o liwiau, ond mae gwyn yn dueddol o fod y mwyaf poblogaidd.” Mae’r danteithion hyn yn cael eu hymgorffori i ddiwrnod priodas cwpl am amrywiaeth o resymau, a gellir eu harddangos neu eu dosbarthu mewn sawl ffordd. Yn ddiweddarach, mae Battaglia a’r cogydd crwst Erin Emmett yn esbonio hanes y melysion hyn ac yn cynnig ffyrdd unigryw o’u gweini yn eich priodas.

Cwrdd â’r arbenigwr

  • Marisa Battaglia yw perchennog B Sweet Designs, cwmni sy’n ymroddedig i greu byrddau pwdinau wedi’u teilwra ar gyfer priodasau a digwyddiadau arbennig.
  • Mae Erin Emmett yn gogydd crwst ac yn berchen ar Pistachio Culinary Studio and Experiences, cwmni profiad pwdin wedi’i leoli yn Brooklyn, Efrog Newydd.

Yr hanes a’r ystyr y tu ôl i almonau Jordanian

Er ei bod hi’n bosibl trin Jordan Almons fel trît melys braf i’w ychwanegu at fwrdd pwdin, mae ganddyn nhw hefyd ystyr i rai cyplau. Mae’r melysion cain hyn yn dyddio’n ôl i 1350, gyda chyfeiriadau llenyddol yn ystod y cyfnod hwnnw.

“I lawer o’n cwsmeriaid sydd am anrhydeddu eu treftadaeth, rydym yn ei weld yn fwy gyda diwylliannau Groeg neu Eidalaidd, mae’n ymddangos bod Jordan Almonds wedi’i wreiddio mewn traddodiad,” meddai Battaglia. “Rydyn ni wedi clywed llawer o resymau dros ymgorffori’r anrhegion bach hyn i ddiwrnod arbennig cwpl, ond yn y pen draw maen nhw’n symbol o ddymuniadau da wrth i’r cwpl a’u teuluoedd ddathlu dechrau eu bywydau newydd gyda’i gilydd.” Fel traddodiad Groegaidd, gellir cyfeirio at Jordan Almons hefyd fel Koufeta.

Mae Emmett hefyd yn nodi bod y gorchudd candy o amgylch yr almon amrwd yn symbol o felysu chwerwder bywyd weithiau, yn ogystal ag anfon gobeithion a dymuniadau am ddyfodol melys. “Yn draddodiadol, mae Eidalwyr yn pacio’r almonau candiaidd hyn mewn clystyrau o bump i gynrychioli dymuniadau am iechyd, cyfoeth, hapusrwydd, ffrwythlondeb a hirhoedledd,” meddai. I rai, mae’r pum almon hefyd yn symbol o rif na ellir ei rannu’n ddau, yn debyg iawn i’r bond y mae cwpl newydd briodi yn ei ffurfio.

Beth am y siâp? Mae Emmett yn nodi y gall siâp hirgrwn yr almon gynrychioli ffrwythlondeb hefyd. Yn gyffredinol, mae’n ymwneud â chynnig tocyn bach i dywysydd mewn dyfodol disglair a hapus i’r cwpl.

10 Ffordd o Weini ac Arddangos Cnau almon Jordanian

Yn chwilfrydig am sut i ffitio Jordan Almonds yn eich dathliad? Darllenwch ymlaen am 10 ffordd felys o ymgorffori’r danteithion ystyrlon hyn yn eich diwrnod priodas.

Leave a Comment

Your email address will not be published.