Ystyriwch ychwanegu burum maeth at eich ryseitiau yn y dyfodol – Campws Maine

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynhwysyn newydd i wneud eich bwyd yn fywiog ac yn newydd, ystyriwch dablo mewn burum maeth. Mae’n gynnyrch gwych sydd wedi bod yn ymddangos mewn ryseitiau yn ddiweddar. Yn aml yn cael ei ddefnyddio yn lle caws, mae’n eithaf cyffredin ymhlith y rhai sy’n dilyn ffordd o fyw fegan neu lysieuol. Mae defnyddwyr burum maeth yn cyfeirio ato fel “Nooch”. Mae burum maethol yn llawn amrywiaeth o fitaminau a phroteinau, a dyna pam y llysenw sy’n dod o’r gair “maethol.” Gall ychwanegu’r powdr sesnin melyn hwn, sef dim ond 20 o galorïau, at eich bwyd gynnig buddion iechyd gwych i’ch corff.

Mae burum maethol yn fath o furum anweithredol a elwir Saccharomyces cerevisiae. Mae anweithredol yn golygu nad yw’r burum yn fyw. Mae burum bara yn furum wedi’i actifadu, a dyna sy’n gwneud i fara godi. Y canlyniad yw blas umami na all llawer o bobl gael digon ohono.

Daw burum maeth mewn dau fath. Mae’r cyntaf, cyfnerthedig, yn llawn fitaminau a mwynau ychwanegol. Mae’r ail fath, a elwir yn unfortified, yn cynnwys dim ond y fitaminau a geir yn naturiol mewn burum. Mae cyfnerthedig i’w gael yn fwy cyffredin mewn siopau groser o’i gymharu â burum maeth heb ei atgyfnerthu.

Mae burum maethol yn fuddiol i lysieuwyr a feganiaid a allai fod yn brin o fitamin B12. Mae hefyd yn gyfoethog iawn mewn gwrthocsidyddion, sy’n lleihau’r risg o glefyd y galon a chanser. Fodd bynnag, dim ond oherwydd ei fod yn ddiwylliant burum segur, gall fod o fudd o hyd i’r cytrefi bacteriol sy’n cynnal y system imiwnedd. Fodd bynnag, nid oes llawer yn hysbys mewn gwirionedd am furum maeth, felly efallai y bydd ganddo hyd yn oed mwy o briodweddau nag y gwyddom.

Fel unrhyw beth, dylid defnyddio burum maethol yn gynnil. Swm diogel i bobl ei fwyta yw tua 10 i 30 llwy fwrdd o furum maethol y dydd.

Os caiff ei storio’n iawn, gall burum maeth bara hyd at ddwy flynedd. Rhai o’r pethau y gallwch chi eu gwneud gyda burum maethol yw ei ddefnyddio fel topin wedi’i chwistrellu ar popcorn neu datws stwnsh. Mae blas umami burum maethol yn aml yn cael ei ymgorffori mewn cawl neu sawsiau fel dewis fegan hawdd. Gellir ei ymgorffori hefyd mewn smwddis. Fel awgrym, chwaraewch o gwmpas gyda faint o furum maethol rydych chi’n ei roi mewn smwddis oherwydd nad ydych chi am i’r blas cryf drechu’ch ffrwythau melys. Yn olaf, opsiwn poblogaidd iawn yw defnyddio burum maeth i greu mac fegan a chaws.

Mae yna rai ryseitiau gwych sy’n defnyddio burum maeth yn eu mac fegan blasus a chaws. Fodd bynnag, nid yw pawb yn fegan. Mae rhai pobl wrth eu bodd â bowlen dda o mac a chaws llawn llaeth. Os yw macaroni a chaws yn rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau yn ei ffurf laeth, ystyriwch ychwanegu ychydig o furum maeth. Bydd yn cynyddu proffil blas hallt y ddysgl hufenog a gallai newid y ffordd rydych chi’n bwyta’ch mac a’ch caws.

Diymwad maethlon trwchus a blas, burum maethol gyfoethogi rysáit gyda dim ond llwy fwrdd. Yn y llwy fwrdd hwnnw, gall burum maethol faethu’ch corff gyda gwrthocsidyddion a buddion iechyd cudd. Mae’n hynod amlbwrpas ac yn mynd yn wych gyda rhywbeth sawrus yr ydych am ei sbeisio. Ystyriwch edrych ar rai o’r ryseitiau sy’n galw am y cynnyrch a rhoi cynnig ar “Nooch”.

Leave a Comment

Your email address will not be published.